Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-06-09 14:18:04
Powrót do projektu

ZATOKA PARKINGOWA - ULICA PRZY GRODZISKU

status:


PROJEKT ZAKŁADA POSZERZENIE ULICY PRZY GRODZISKU O PAS DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW. PROJEKT ZAKŁADA MIEJSCA NA 20 AUT OD ULICY KONDRATOWICZA DO WJAZDU NA OSIEDLE PARK LEŚNY.MIEJSCA WYKONANE Z KOSTKI ANALOGICZNIE JAK DROGA.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

ULICA PRZY GRODZISKU

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

PROJEKT OGÓLNIEDOSTĘPNY


Pełny opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA POSZERZENIE ULICY PRZY GRODZISKU O PAS DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW. PROJEKT ZAKŁADA MIEJSCA NA 15-20 AUT OD ULICY KONDRATOWICZA DO WJAZDU NA OSIEDLE PARK LEŚNY.MIEJSCA WYKONANE Z KOSTKI ANALOGICZNIE JAK DROGA.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

BRAK MIEJSC POSTOJOWYCH, OBECNIE WYKORZYSTYWANY JEST DO PARKOWANIA PAS RUCHU CO STWARZA NIEBEZPIECZEŃSTWO.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

15-20 MIEJSC POSTOJOWYCH - 50 65 000 ZŁ,

PROJEKTY, UZGODNIENIA, POZWOLENIA - 10 15 000 zł


Całkowity koszt projektu: 60 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

SPRZĄTANIE


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki