Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-06-09 11:41:31
Powrót do projektu

Kosze na odpadki wzdłuż Aleji Wilanowskiej.

status:


Ustawienie koszy na śmieci i na psie odchody wzdłuż Al.Wilanowskiej na odcinku Sikorskiego - Sobieskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.066273450851
szerokość geograficzna: 52.170741770512

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Al.Wilanowska na odcinku Sikorskiego - Sobieskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Al. Wilanowska na odcinku Sikorskiego- Sobieskiego


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kosze do dyspozycji wszystkich mieszkańców spacerujących wzdłuż Al.Wilanowskiej.


Pełny opis projektuZakup

zakup i ustawienie koszy betonowo drewnianych z daszkiem z możliwością umieszczania w nich psich odchodówbetonowych. Dokładna lokalizacja koszy zostanie uzgodniona z Wydziałem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wzdłuż al.Wilanowskiej spaceruje bardzo wielu mieszkańców ze swoimi dziećmi i pupilami. Nawet jeżeli mieszkaniec ma chęć sprzątnięcia po swoim psie to musi nieść torebkę z jej zawartością do najbliższego przystanku autobusowego. Nawet kilkaset metrów. Umieszczenie koszy zmobilizuje mieszkańców do sprzątania po swoich zwierzętach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

6 x 700zł =4200,00kosz betonowy okrągły z otokiem 55l (cena zakupu, dostawy, ustawienia, rocznej eksploatacji)

= 8 922,60 zł bruttoKoszt oznakowania (naklejki-trybiki) 6 koszy = 147,60 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 4 2009 070,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania jednego kosza 2,5zł x 3 w tygodniu x 52 tygodnie w roku = 390 zł 6 koszy x 390 zł = 2340 złrocznej eksploatacji 6 koszy, opróżnianie 1 raz dziennie = 3 285,00 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 2 3403 285,00 zł

Załączniki