Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 17:31:30
Powrót do projektu

Zestaw sprzętu specjalistycznego do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Zespołu Szkół Nr 37

status:


"Esencja" projektu to - zgodnie z nazwą - zakup zestawu sprzętu specjalistycznego do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych rozgrywanych na obiektach ZS Nr 37 w Warszawie. W skład zestawu wchodzą - komputerowy system automatycznego pomiaru czasu, tablica "biegnącego czasu", dwie elektroniczne tablice informacyjne oraz system nagłośnienia estradowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.067378520966
szerokość geograficzna: 52.229124246677

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ZS Nr 37 w Warszawie - Al. St. Zjednoczonych 24, lokalizacja w prostokącie ulic - Afrykańska, Lizbońska, Urugwajska i Al. St. Zjednoczonych.

Istotne informacje o lokalizacji

patrz powyżejobok...


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Realizacja projektu umożliwi przeprowadzanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych na dużo wyższym poziomie niż dotychczas. Z efektów będą mogli korzystać - dzieci, młodzież i dorośli, jako uczestnicy lub kibice. W roku 2015 realizowaliśmy na Szkolnym Stadionie Lekkoatletycznym - cykl Praskie Czwartki LA, Mistrzostwa gimnazjów i szkół podstawowych w LA i rekreacyjny, choć wytrzymałościowy, Test Coopera. Na innych obiektach - Mistrzostwa Dzielnicy gimnazjów i szkół podstawowych w tenisie stołowym oraz - stojące na bardzo wysokim poziomie - dwa turnieje w podnoszeniu ciężarów. Podobną ofertę - jako ZS Nr 37 lub UKS "IMPULS-Warszawa" - skierujemy do mieszkańców Pragi Południe w kolejnych latach.


Pełny opis projektu

Projekt niniejszy to nic innego jak zakup sprzętu, niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowych /zwłaszcza w lekkiej atletyce/ i imprez rekreacyjnych - na wysokim poziomie i... na terenie ZS Nr 37 w Warszawie. Komputerowy system automatycznego pomiaru czasu i tablica "biegnącego czasu" dotyczą konkurencji biegowych w lekkiej atletyce. Elektroniczne tablice informacyjne i system nagłośnienia estradowego są potrzebne przy okazji niemal każdej imprezy - na stadionie i na hali.

Cały zestaw sprzętu specjalistycznego - z jednej strony umożliwia sprawne przeprowadzenie zawodów /imprezy/, z drugiej strony czyni zawody /imprezę/ bardziej - czytelnymi dla uczestników i atrakcyjnymi dla kibiców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

ZS Nr 37 i UKS "IMPULS-Warszawa" realizując szeroką ofertę sportową i rekreacyjną dla mieszkańców Pragi-Południe opierają się w dużej mierze na sprzęcie wypożyczonym lub przestarzałym, który grozi awarią. Realizacja niniejszego projektu dałaby "realizatorom" oferty sportowo-rekreacyjnej pewną niezależność. Natomiast mieszkańcy mieliby pewność, że oferta sportowo-rekreacyjna, wciąż wzbogacana, wciąż... będzie do nich kierowana, a potem - profesjonalnie realizowana. Czego chyba wszyscy sobie życzymy - i uczestnicy, i kibice, i Ci, którzy czasem z kibiców zamieniają się w uczestników...


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ZESTAW:

1. Komputerowy system automatycznego pomiaru czasu - 7.000 zł

2. Tablica "biegnącego czasu" - 5.000 zł

3. Elektroniczne tablice informacyjne - 2 sztuki - 5.000 zł

4. System nagłośnienia estradowego - 15.000 zł
Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki