Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-05-20 13:23:48
Powrót do projektu

Zestaw sprzętu specjalistycznego do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Zespołu Szkół Nr 37

status:


"Esencja" projektu to - zgodnie z nazwą - zakup zestawu sprzętu specjalistycznego do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych rozgrywanych na obiektach ZS Nr 37 w Warszawie. W skład zestawu wchodzą - komputerowy system automatycznego pomiaru czasu, tablica "biegnącego czasu", dwie elektroniczne tablice informacyjne oraz system nagłośnienia estradowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.067378520966
szerokość geograficzna: 52.229124246677

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ZS Nr 37 w Warszawie - Al. St. Zjednoczonych 24, lokalizacja w prostokącie ulic - Afrykańska, Lizbońska, Urugwajska i Al. St. Zjednoczonych.

Istotne informacje o lokalizacji

patrz - obok i powyżej...


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Realizacja projektu umożliwi przeprowadzanie zawodów sportowych i imprez na dużo wyższym poziomie. Z efektów będą mogli korzystać - dzieci, młodzież i dorośli

W roku 2015 zrealizowaliśmy na Szkolnym Stadionie - cykl Praskie Czwartki LA, Mistrzostwa gimnazjów i szkół podstawowych w LA i rekreacyjny, choć wytrzymałościowy, Test Coopera. Na innych obiektach ZS Nr 37 - Mistrzostwa Dzielnicy gimnazjów i szkół podstawowych w tenisie stołowym oraz - stojące na bardzo wysokim poziomie - turnieje w podnoszeniu ciężarów.

Podobną ofertę - jako ZS Nr 37 lub UKS "IMPULS-Warszawa" - skierujemy do mieszkańców Pragi Południe w 2016 roku.

Zamieszczenie informacji o projekcie - strona internetowa Urzędu Dzielnicy strona ZS oraz zamieszczenie plakatów w gablotach informacyjnych SM Ateńska


Pełny opis projektu

Projekt niniejszy to po prostu zakup sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowych /zwłaszcza w lekkiej atletyce/ i imprez rekreacyjnych - na wysokim poziomie i... na terenie ZS Nr 37 w Warszawie.

Komputerowy system automatycznego pomiaru czasu i tablica "biegnącego czasu" dotyczą konkurencji biegowych w lekkiej atletyce. Elektroniczne tablice informacyjne i system nagłośnienia estradowego są potrzebne przy okazji niemal każdej imprezy - na stadionie i na hali.

Cały zestaw sprzętu specjalistycznego - z jednej strony umożliwia sprawne przeprowadzenie zawodów /imprezy/, z drugiej strony czyni zawody /imprezę/ bardziej - czytelnymi dla uczestników i atrakcyjnymi dla kibiców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

ZS Nr 37 i UKS "IMPULS-Warszawa" realizując ofertę sportową i rekreacyjną dla mieszkańców Pragi-Południe opierają się w na sprzęcie wypożyczonym lub przestarzałym, który grozi awarią. Realizacja niniejszego projektu dałaby "realizatorom" oferty sportowo-rekreacyjnej pewną niezależność. Natomiast mieszkańcy mieliby pewność, że oferta sportowo-rekreacyjna, wciąż wzbogacana, wciąż... będzie do nich kierowana, a potem - profesjonalnie realizowana. A profesjonalna realizacja imprez zachęca do aktywnego udziału w kulturze fizycznej. Czego chyba wszyscy sobie życzymy - i uczestnicy, i kibice, i Ci, którzy czasem z kibiców zamieniają się w uczestników...

PS. Imprezy dla Pragi-Południe zorganizowane w 2015 roku, planowane w 2016 i... "zagrożone" w kolejnych latach wymieniłem powyżej w "Zasadach korzystania...".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ZESTAW:

1. Komputerowy system automatycznego pomiaru czasu - 7.000 zł

2. Tablica "biegnącego czasu" - 5.000 zł

3. Elektroniczne tablice informacyjne - 2 sztuki - 5.000 zł

4. System nagłośnienia estradowego - 15.000 zł
Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki