Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 15:06:27
Powrót do projektu

KINO B-BEZPŁATNIE, W BIBLIOTECE I NA BIELANACH

Kino b-bezpłatne w Bibliotece i na Bielanach

status:


Celem projektu Kino B b-bezpłatne jest upowszechnienie kultury filmowej, w szczególności poprzez rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych, podejmowanie działalności edukacyjnej, adresowanej do młodej widowni oraz umożliwianie dostępu do światowego, ambitnego kina osobom starszym i niepełnosprawnym - tym samym przyczyniając się do szerzenia kultury bez barier.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.958030223846
szerokość geograficzna: 52.274565024226

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

DURACZA 19

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- bezpłatne uczestnictwo w projekcji

- wstęp do kina możliwy dla każdej osoby

- projekcje w każdą środę miesiąca

- specjalne projekcje dla osób niepełnosprawnych (projekcje z audiodeskrypcją)


Pełny opis projektu

Kino w Bibliotece to projekt. który ma być realizowany z myślą o edukacji filmowej widzów, począwszy od najmłodszego odbiorcy. Ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi (krytykami filmowymi, filmoznawcami, reżyserami, aktorami, scenarzystami, itd) przy kawie i ciastku, multimedialne prelekcje, dyskusje i warsztaty. Celem tych prelekcji jest wykształcenie świadomych, wymagających i wrażliwych widzów - uczestników współczesnej kultury.

Przedsięwzięcie ma służyć wsparciem w realizacji programów nauczania edukacji kulturalnej i medialnej. W ramach projektu realizowane byłyby pokazy filmowe dla najmłodszych, które stanowiłyby alternatywę dla współczesnych bajek telewizyjnych. Pozwalałyby one nie tylko na zapoznanie się z rodzimymi produkcjami, ale także objęłyby najnowsze dzieła nagrodzone na światowych festiwalach filmowych dla dzieci i młodzieży.

Projekt chce wprowadzić działania mające prowadzić do stworzenia warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością ruchową, wzroku oraz słuchu dostępu do filmów, a co za tym idzie współczesnej kultury (seanse filmowe z audiodeskrypcją )


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- dobra lokalizacja dla realizacji projektu, dogodna dla mieszkańców Bielan

- upowszechnienie kultury filmowej, w szczególności poprzez rozpowszechnianie bezpłatnych pokazów filmowych o wysokich walorach artystycznych w Dzielnicy Bielany

- podejmowanie działalności edukacyjnej kierowanej do młodej widowni

- umożliwienie dostępu do światowego, ambitnego kina osobom starszym i niepełnosprawnym (szerzenie kultury bez barier)

- wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do do dorobku polskiej,europejskiej, jak i światowej sztuki filmowej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- pokazy dla dzieci i młodzieży (2 pokazy w tygodniu x 4 spotkania w miesiącu x 12 miesięcy w ciągu roku = 96 pokazów); koszt jednego pokazu 80 PLN; koszt pokazów w ciągu roku - 7 680 PLN

- pokazy dla dorosłych (1 pokaz w tygodniu x 4 spotkania w miesiącu x 12 miesięcy w ciągu roku = 48 pokazów); koszt jednego pokazu 80 PLN; koszt pokazów w ciągu roku - 3 840 PLN

- panele dyskusyjne (prowadzący oraz twórcy) - 20 000 PLN

- pokazy z audiodeskrypcją - przetłumaczenie filmu (8 pokazów w ciągu 12 miesięcy); koszt jednego pokazu - 1700 PLN; koszt pokazów w ciągu roku 13 600 PLN


Całkowity koszt projektu: 45 120,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki