Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Anna Romanowicz - zmiany z 2016-04-25 11:39:53
Powrót do projektu

Edukacja - nasza lepsza przyszłość

status:


Celem projektu jest zakup tablic multimedialnych z projektorami do klas lekcyjnych, projektora i ekranu na salę gimnastyczną oraz zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.904080271721
szerokość geograficzna: 52.210045802457

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół Nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria

ul. Promienista 12a 02-428 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Zespół Szkół Nr 17 - sale lekcyjne, sala gimnastyczna


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablice multimedialne z projektorami, są przeznaczone do klas lekcyjnych dla uczniów, zaś sprzęt powieszenia w klasach lekcyjnych. Odbywają się w nich nie tylko lekcje, ale również okolicznościowe spotkania mieszkańców czy Harcerskiego Kręgu Seniorów.

Sprzęt nagłaśniający i projektor z ekranem będą znajdowały się na sali gimnastycznej, która posiada już zainstalowane

w oknach żaluzje zaciemniające pomieszczenie przy projekcji.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem: rodzicami, OPS, wspólnotami lokalnymi, Harcerskim Kręgiem Seniorów. Na sali gimnastycznej organizowane są takie okolicznościowe spotkania, a dzięki odpowiedniemu nagłośnieniu, czy projektorowi projekcji omawianych materiałów mogą one mieć odpowiednią oprawę i rangę.


Pełny opis projektuCelem projektu jest zakup:

1. tablic multimedialnych i projektorów - 6 3 szt. oraz ich montaż

2. projektora (rozdzielczość WXGA, jasność 5700 Ansi, żywotność lamp 4000h) i ekranu elektryczny elektrycznego z pilotem 270x270, podwieszanego do sufitu na scenie, na sali gimnastycznej oraz ich montaż i zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

3. sprzętu nagłaśniającego – wzmacniacz, kolumny 4 szt., mikser, statywy do mikrofonów– 3 szt. , mikrofony bezprzewodowe – 2 szt., odtwarzacz płyt CD/SD/mp3/USB 3.0. eliminator sprzężeń DSP, okablowanie, montaż, zabezpieczenie przed uszkodzeniem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnej salach lekcyjnych odbywają się nie tylko zajęcia z uczniami, ale również organizowane są spotkania rodziców, warsztaty czy spotkania mieszkańców. Dlatego tablice multimedialne będą wykorzystywane nie tylko na lekcjach, ale również przy organizacji warsztatów czy spotkań okolicznościowych mieszkańców, czy Harcerskiego Kręgu Seniorów.

W obecnym systemie edukacji tablice są nie zbędne niezbędne do realizacji podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów. Nagłośnienie, projektor oraz ekran zostaną wykorzystane podczas realizacji projektów edukacji kulturalnej czy konkursów

o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, których szkoła jest organizatorem.

Na sali gimnastycznej organizowane są również spotkania Rodziców, OPS-u czy wspólnot lokalnych, dzięki odpowiedniemu nagłośnieniu spotkania te mogą mieć odpowiednią oprawę. Szkoła posiada szybkie łącze internetowe, a nowa infrastruktura sieci bezprzewodowej pozwala na korzystanie na sali gimnastycznej z dostępu do Internetu poprzez urządzenia WIFI. Stąd istnieje możliwość udostępniania sali do prowadzenia szkoleń, warsztatów, czy konferencji z wykorzystaniem zasobów internetowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

1. zakup 3 tablic multimedialnych z projektorami (1 szt. 6000 zł + montaż szt 800 zł) razem 20 400 zł

2. zakup projektora 6000 zł i ekranu 3600 zł + montaż, zabezpieczenie i okablowanie 2500 zł razem 12 100 zł

3. zakup sprzętu nagłaśniającego: Kolumny wzmacniacz – 2500 zł, kolumny 4 szt.- 3500 zł, mikser -2000 zł, eliminator sprzężeń DSP -1100

statywy do mikrofonów– 3 szt. - 400 zł , mikrofony bezprzewodowe - 2 szt - 700 zł, statywy do mikrofonów - 3 szt. - 400 zł,

odtwarzacz płyt CD/SD/mp3/USB 3.0 - 1000 zł, wzmacniacz 2500 zł; razem 8900 zł, razem 11 200złeliminator sprzężeń DSP – 1100 zł razem 11 200 zł

4. okablowanie, montaż, zabezpieczenie kolumn na sali - ok. 2000 2 000

5. znakowanie projektu - 200 zł


Całkowity koszt projektu: 45 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Około 500 zł rocznie - przeglądy i konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki