Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-06-09 14:20:51
Powrót do projektu

BUDOWA NATURALNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA

status:


Przedmiotem projektu jest budowa naturalnej ścieżki zdrowia wraz z drewnianymi elementami tzw. (zewnętrzne statyczne stacje) w lokalizacji: 1) Las Bródnowski - na istniejących drogach i ścieżkach

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.068000793457
szerokość geograficzna: 52.295105287141

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

LAS BRÓDNOWSKI

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nieograniczony , dowolny , ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie naturalnej ścieżki zdrowia 10-12 statycznych stacji ćwiczebnych o charakterze motywującym do aktywności fizycznej, poprawiającym sprawność motoryczną a także informacyjnym tj. (drewniane tablice informacyjne) na jakie partie mięśni dane ćwiczenie w konkretnej stacji oddziaływuje i jaką cechę motoryczną kształtuje. Wykorzystanie naturalnej topografii terenu, utwardzenie istniejących dróg, wyposażenie ścieżek spacerowych i biegowych w tablice informacyjne oraz kosze na śmieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W części leśnej brak koszy na śmieci więc projekt ureguluje ten problem. Promocja wykorzystania naturalnych obszarów leśnych do aktywności fizycznej i kształtowania cech motorycznych na statycznych drewnianych stacjach. Zwiększanie świadomości dotyczącej kształtowania cech motorycznych poprzez rekreacje i aktywność ruchową z wykorzystaniem prostych naturalnych stacji ćwiczebnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt 1 urządzenia do ćwiczeń (statyczne, z drewna, bez fundamentu) to ok 5 tys. zł x 12 = 60000

Koszt kosz na śmieci ok 500 zł x 10 = 5000,

Koszt stelaża do tablic informacyjnych – ok 3 tys zł. x 4 = 12000

Koszt Plansz informacyjnych z folia anty-grafiti ok 500 zł x 4 = 2000

Koszt projektu 10000 zł

Koszty inne (prace w drzewostanie polegające na usunięciu kolidujących krzewów, oraz poprawie stanu nawierzchni dróg przy których będą montowane urządzenia) 61000

Wykonanie oznakowania BP2017 - 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 155 157 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

zużycia urządzeń, poprawy malowania, czyszczenie plansz, usuwanie podszytu wrastającego w urządzenia


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki