Autor projektu - zmiany z 2016-03-03 21:09:33
Powrót do projektu

Głębocka - rowerem na zakupy!

status:


Projekt zakłada budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Głębockiej, w celu połączenia centrum handlowego oraz istniejących parkingów rowerowych i stacji Veturilo z istniejącą siecią tras rowerowych na Bródnie, nowe nasadzenia zieleni, zamianę barierek w pasie dzielącym jezdnie na żywopłot, likwidację zatoki przystankowej oraz montaż 4 stojaków rowerowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.058804035711
szerokość geograficzna: 52.302625657516

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

ulica Głębocka, przy centrum handlowym

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnej drogi publicznej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:1. Budowę 250m drogi rowerowej o szerokości 2,5m po zachodniej stronie ulicy Głębockiej, na odcinku od południowego wjazdu na parkingi centrum handlowego do wjazdu dla dostawców. Na odcinku 60m wydzielenie drogi rowerowej z pasa ruchu z wykorzystaniem jego nawierzchni, zgodnie z planem w załączniku. Droga rowerowa powinna być oznaczona znakami "Droga bez przejazdu", ponieważ na początku będzie służyła tylko do dojazdów z Bródna do centrum handlowego. W przyszłości stanie się jednak elementem ważnego ciągu łączącego Bródno z Białołęką i istniejącymi trasami rowerowymi przy trasie S8.2. Korektę skrzyżowania Głębockiej i południowego wjazdu na parkingi centrum handlowego, polegającą na zwężeniu jezdni, utworzeniu nowych trawników, przesunięciu sygnalizatorów i ewentualnie zmiany programu sygnalizacji. Istniejący środkowy pas do jazdy prosto (w kierunku Targówka) powinien zostać przekształcony w pas do skrętu w prawo, z dopuszczeniem jazdy prosto autobusów, natomiast istniejący pas do skrętu w prawo powinien zostać przekształcony w drogę dla rowerów, zgodnie z planem w załączniku.3. Demontaż 200m barierek w pasie dzielącym jezdnie ulicy Głębockiej (od wjazdu na parkingi centrum handlowego do przejścia dla pieszych z sygnalizacją) i zastąpienie ich żywopłotem.4. Przebudowę przystanku autobusowego "CH Targówek 01", polegającą na likwidacji zatoki autobusowej, przesunięciu wiaty i oddzielenia pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż Głębockiej od oczekujących na przystanku autobusowym, zgodnie z rysunkiem w załączniku.5. Montaż 4 "U-kształtnych" stojaków rowerowych w pobliżu przystanku "CH Targówek 03".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zwiększy bezpieczeństwo i wygodę pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, a także poprawi estetykę ulicy. Powstanie wygodna i bezpieczna możliwość dojazdu rowerem od strony Bródna do istniejących parkingów rowerowych oraz stacji Veturilo przy centrum handlowym. W przyszłości trasa stanie się elementem ważnego ciągu rowerowego łączącego Targówek z Białołęką, Markami i innymi trasami rowerowymi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa 250m asfaltowej drogi rowerowej: 125 000 zł

Korekty w rejonie skrzyżowania, w tym przesunięcie sygnalizatorów i zwężenie jezdni: ok. 100 000 zł

Likwidacja zatoki autobusowej: ok. 30 000 zł

Posadzenie 200m żywopłotu w pasie dzielącym jezdnie: 14 000 zł

Posadzenie 30 nowych drzew: 16 200 zł

Montaż 4 stojaków rowerowych: 1 200 zł


Całkowity koszt projektu: 286 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki