Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-18 22:46:29
Powrót do projektu

Pas do skrętu w lewo na ul. Klasyków

status:


Projekt zakłada poszerzenie ul. Klasyków w miejscu skrzyżowania z ul. Krokwi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.97297668166
szerokość geograficzna: 52.334352794216

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Nr Obrębu 40404 Nr Działki 74/16

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ul.Klasyków z ul.Krokwi


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu likwidację korka na ul.Klasyków w okolicach skrzyżowania z ul.Krokwi. Dzięki poszerzeniu ul. Klasyków na tym fragmencie, kierowcy którzy będą chcieli skręcić w lewo nie będą tamować ruchu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zmniejszenie korka na ul.Klasyków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Poszerzenie ul.Klasyków o 2 m na odcinku 50m metrów - 20 000 zł

Zmiana organizacji ruchu - 10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki