Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2016-04-18 08:59:35
Powrót do projektu

Joga na Jelonkach - bezpłatne zajęcia

status:


Ideą projektu jest stworzenie możliwości udziału w plenerowych i bezpłatnych zajęciach jogi dla mieszkańców dzielnicy.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera i będą otwarte dla wszystkich bez względu na wiek, sprawność fizyczną i sytuację majątkową.

Zajęcia odbywać się będą od czerwca do sierpnia w zielonej przestrzeni Osiedla Przyjaźń na Bemowie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.919921398163
szerokość geograficzna: 52.23574122384

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Osiedle Przyjaźń - dawne boisko do koszykówki między kortami a boiskiem futbolowym

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Osiedla Przyjaźń należy do Skarbu Państwa i dzierżawiony jest rzez Akademię Pedagogiki Specjalnej. Dysponent terenu wyraził zgodę na realizację projektu (w załączniku).


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia jogi odbywać się będą w okresie od początku czerwca do końca sierpnia, raz w tygodniu, w sobotę lub niedzielę; długość pojedynczych zajęć: 1,5 h; zajęcia będą miały charakter bezpłatny, otwarty, bez zapisów.


Pełny opis projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, poprawiających sprawność fizyczną oraz dobre samopoczucie. Joga stanowi formę aktywności, w której mogą brać udział osoby w każdym wieku, w tym dzieci i seniorzy, bez względu na kondycję fizyczną. Rekomendowaną w niniejszym projekcie szkołą jogi dla tak szerokiej grupy odbiorców jest hathajoga - ze względu spokojniejszy i mniej wysiłkowy charakter.

Ponadto ta forma zajęć nie wymaga zakupu i ewentualnie instalacji drogiego sprzętu sportowego.Zajęcia będą odbywały się w plenerze na Osiedlu Przyjaźń – na terenie starego boiska do koszykówki w okolicach boiska futbolowego. Teren porośnięty jest trawą, oddalony od ruchliwych ulic, a jednocześnie łatwo dostępny także dla mieszkańców okolicznych osiedli (Miasto Ogród Jelonki, Górce, Jelonki Północne) oraz ze względu na centralne usytuowanie i dobre skomunikowanie osiedla – dla osób z innych części dzielnicy i Warszawy.

Ponadto Osiedle Przyjaźń stanowi przyjazną przestrzeń dla spacerów przed/po zajęciach.Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanego trenera, posiadającego doświadczenie prowadzenia zajęć jogi dla osób w różnym wieku.Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (w weekend) w okresie wakacyjnym (od początku czerwca do końca sierpnia – 13 zajęć); pojedyncze zajęcia będą trwały 1,5 godziny.Dzięki udziałowi w zajęciach polegających na prostych ćwiczeniach, uczestnicy będą mogli nauczyć się zestawu asan, które samodzielnie będą mogli wykonywać także po zakończeniu projektu - zarówno w plenerze, jak i własnym domu.W ramach projektu organizatorzy na czas zajęć zapewnią maty (15 szt.) dla tych uczestników, którzy ich nie posiadają na własność. Maty będą mogły być wykorzystywane przez dzielnicę także po zakończeniu projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wiele osób chciałoby zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną, jednak nie wie, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia. Istniejąca oferta komercyjna często przekracza możliwości finansowe, a zajęcia prozdrowotne organizowane przez Urząd Dzielnicy cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że nie starcza miejsc. Projekt stanowi uzupełnienie istniejącej oferty.Ponadto grupowy charakter zajęć wzmacniać będzie więzi sąsiedzkie oraz pozytywny wizerunek Bemowa.Dodatkowo umiejscowienie projektu na Osiedlu Przyjaźń wspiera popularyzację tego terenu w świadomości mieszkańców Bemowa. Złożona struktura własnościowa Osiedla uniemożliwia realizację projektów inwestycyjnych. Realizacja projektu „miękkiego” będzie sygnałem dla mieszkańców, że mogą uczestniczyć procesie partycypacyjnym na równi z innymi mieszkańcami dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie dla wykwalifikowanego trenera: 13 zajęć (po 1.5h) x 150 zł = 1950 zł

Maty do jogi: 15 szt. x 100 zł = 1500Ćwiczenia odbywać się będą w plenerze na terenie Osiedla Przyjaźń co nie wymaga kosztów związanych z wynajmem sali.


Całkowity koszt projektu: 3 450,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki