Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-01-22 12:24:36
Powrót do projektu

Jaśniej przy dawnym "Krakowiaku"

status:


Montaż lampy na ścianie miejskiego pawilonu Grójecka 126 (dawny "Krakowiak", obecnie Carrefour Express) - oświetlenie przejścia na chodniku miejskim między pawilonem a budynkiem mieszkalnym Grójecka 124.

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Grójecka 126

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy przechodzący w tym miejscu (chodnik miejski).


Pełny opis projektu

Zamontowanie jednej lampy (wraz z oprawą) w ww. miejscu i podłączenie do istniejącego w budynku okablowania. Lampa sodowa lub ledowa o mocy min. 100W.

Montaż na pawilonie miejskim wyposażonym już w przyłącze nie pociąga za sobą konieczności dociągania nowego przyłącza.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przejście jest dość ciemne. Utrudnione jest spostrzeżenie ewentualnych przeszkód na drodze. Czasami w przejściu stoją osoby spożywające alkohol, co zmniejsza poczucie bezpieczeństwa (a potencjalnie także bezpieczeństwo) osób przechodzących.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

3000 zł - zakup i montaż lampy (wraz z oprawą) i podłączeniem do okablowania istniejącego w budynku.


Całkowity koszt projektu: 3 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej i okresowej wymiany lampy, w sumie ok. 500 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki