Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-22 07:56:56
Powrót do projektu

Platanowa aleja na Czerniakowskiej

status:


Projekt zakłada zasadzenie 30 platanów wzdłuż ulicy Czerniakowskiej (zachodnia strona) na odcinku pomiędzy ulicami Idzikowskiego i Witosa. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.053803861141
szerokość geograficzna: 52.195004562179

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Czerniakowska (zachodnia strona) między Idzikowskiego i Witosa.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa będą posadzone wzdłuż drogi publicznej - będą dostępne dla wszystkich przez cały czas.


Pełny opis projektu

Projekt posadzenia 30 platanów wzdłuż ulicy Czerniakowskiej na celu wykorzystanie niezagospodarowanego pasa zieleni (zachodnia strona) pomiędzy ulicami Idzikowskiego i Witosa. Dzięki temu ten fragment miasta stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom i zredukuje uciążliwość sąsiedztwa ruchliwej arterii. Na około 300-metrowym odcinku zmieści się 30 drzew. Platany dzięki swej urodzie wpłyną na poprawę jakości i estetyki przestrzeni wspólnej. Dokładne rozmieszczenie nasadzeń zostanie ustalone po uwzględnieniu instalacji podziemnych.

W przypadku, gdy ze względu na przebieg instalacji, niemożliwe będzie zasadzenie drzew bezpośrednio w gruncie, proponuję umieszczenie ich w donicach/osłonach, które mogą być również wkopane w ziemię tak by korzenie nie kolidowały z podziemną infrastrukturą (być może należy wtedy zamienić platany na mniejsze drzewa np. brzozę brodawkowatą ,,Fastigiata” lub ,,Rubra”) – do rozważenie w zależności od wyniku weryfikacji projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki drzewom ulice wyglądają lepiej i przyjemniej. Zieleń miejska poprawia samopoczucie mieszkańców, jakość powietrza i ogranicza hałas. Platany, mimo, że dostosowane do warszawskich warunków, są w naszym mieście rzadko widywane, dlatego też ich obecność byłaby dodatkową korzyścią dla miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt 1 drzewa z nasadzeniem - 1000 pln x 30 = 30000 pln

Projekt planu nasadzeń - 2500 pln


Całkowity koszt projektu: 32 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja - 3000 pln


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki