Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-03-10 12:38:56
Powrót do projektu

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Płochocińskiej

status:


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Płochocińskiej od ulicy Marywilskiej do ulicy Płytowej o łącznej długości 820 metrów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.007337569463
szerokość geograficzna: 52.315105995282

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ulica Płochocińska odcinek od ulicy Marywilskiej do ulicy Płytowej

Istotne informacje o lokalizacji

ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Płochocińskiej od ulicy Marywilskiej do ulicy Płytowej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ścieżka pieszo-rowerowa będzie służyła każdemu mieszkańcowi. Będzie dostępna 24 godziny na dobę.


Pełny opis projektu

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Płochocińskiej, na odcinku od ulicy Marywilskiej do ulicy Płytowej o łącznej długości 820 metrów. Jadąc od ulicy Płytowej w kierunku ulicy Marywilskiej ścieżka ma być usytuowana po prawej stronie ulicy Płochocińskiej. Nawierzchnia ścieżki - asfaltowa lub z kostki. Szerokość ścieżki standardowa dla ścieżki pieszo-rowerowej czyli szerokość 2,5 metra. W miejscach lepszej nawierzchni i odpowiedniej szerokości na przejściach dla pieszych wystarczy jedynie wyznaczenie ścieżki rowerowej (np. w rejonie ulicy Płytowej). Podczas budowy ścieżki powinny być odpowiednio obniżone krawężniki w miejscach przecinania się jej z ulicą lub wjazdami. Trasa ścieżki powinna być również wytyczona na przejściu dla pieszych przez ulicę Marywilską. Koniec ścieżki na wysokości schodów do kolejki SKM.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sprawa jest absolutnym priorytetem, ponieważ budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Płochocińskiej na obszarze od ulicy Marywilskiej do ulicy Płytowej przyczyni się w znacznym stopniu do aktywizacji sportowego stylu życia, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, ponieważ obecnie rowerzyści muszą jeździć ulicą, co stwarza duże zagrożenie drogowe. Ulica Płochocińska wyznaczona obszarem ulic od Marywilskiej do Płytowej jest bardzo zaniedbana, trudna do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych, a jest to odcinek drogi o ogromnie istotnym znaczeniu komunikacyjnym mianowicie tą drogą można dostać się w stronę ważnych punktów miasta między innymi: osiedla Bródno, do ulicy Modlińskiej, Trasy Toruńskiej, kolejki SKM, do centrum handlowego "Marywilska 44" czy w stronę Nieporętu. Jest to więc odcinek drogi stanowiący ważny węzeł komunikacyjny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa odcinka 100-u metrowego ścieżki pieszo-rowerowej kosztuje ok. 50.000 zł. Odpowiednio budowa zgłaszanego do projektu odcinka o długości 820 metrów to koszt 410.000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych).


Całkowity koszt projektu: 410 500 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty eksploatacji ścieżki pieszo-rowerowej to standardowe koszty utrzymania czyli sprzątania, odśnieżania, bieżące remonty co stanowi koszt około 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki