Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2016-04-15 08:05:43
Powrót do projektu

Park Górczewska - remont i przebudowa alejek

status:


Park Górczewska - remont i przebudowa alejek. Wymiana nawierzchni na asfaltową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.904115140438
szerokość geograficzna: 52.233589171346

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Park Górczewska, Aleja Henryka Jordana i inne alejki.

Istotne informacje o lokalizacji

jak na załączonym zdjęciu, przebudowa ew. bez obszarów objętych roszczeniami (zależy od stanu prawnego w momencie inwestycji, dotyczy działek nr.: 2/28; 2/17; 2/20)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ścieżki ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Park Górczewska - remont i przebudowa alejek. Wymiana nawierzchni na asfaltową. Przebudowa zgodnie z PZP. Alejki do remontu/przebudowy obrazuje załącznik graficzny - zaznaczone są na czerwono. Aleja Henryka Jordana na odcinku od amfiteatru do ul. Lazurowej. Szerokość alejek 3 m. Przebudowa ew. bez obszarów objętych roszczeniami (zależy od stanu prawnego w momencie inwestycji).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Alejki są w fatalnym stanie technicznym co utrudnia poruszanie się po parku zwłaszcza rodzicom z wózkami, osobom niepełnosprawnym i seniorom. Po parku nie mogą też się poruszać dzieci na wrotkach i rolkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Remont/budowa chodnika - nawierzchnia asfaltowa:

Aleja od budynku Karabeli 9 do Al. H. Jordana - 420 m2

Aleja Henryka Jordana na odcinku od amfiteatru do ul. Lazurowej - 1800 m2

Aleja koło boiska szkoły przy ul Irzykowskiego - 450 m2

Aleja przy placu zabaw i siłowni - 390 m2

Aleja prostopadła do Al.H.J. przy wybiegu dla psów - 890 m2Przygotowanie terenu 193527,16 zł

Budowa obiektów podstawowych 594544,73 zł

Prace przygotowawcze, projektowe, osługa inwestorska 26789,42 zł

(ceny brutto)

Szczegółowy kosztorys inwestorski U.D. Bemowo w załączniku


Całkowity koszt projektu: 814 861,31 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Park Górczewska - remont alejek.jpg
  • obszary z roszczeniami.jpg