Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-05-20 13:24:17
Powrót do projektu

Ratujemy drzewa Saskiej Kępy

status:


Inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew na Saskiej Kępie oraz przygotowanie specjalistycznych zaleceń jak o nie dbać, pielęgnować i przedłużyć im życie. Dzięki ocenie dendrologicznej będzie także możliwe wytypowanie drzew do odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Specjalistom badającym drzewa będą towarzyszyli mieszkańcy, którzy chcą chronić drzewa.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Obszar całej Saskiej Kępy.

Istotne informacje o lokalizacji

Cały teren Saskiej Kępy, tereny ogólnodostępne (np. drzewa przyuliczne, skwery).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom Warszawy, nie tylko Saskiej Kępy. Ludzie licznie przyjeżdżają tu na spacery, szukając wytchnienia od zgiełku miasta wśród zieleni. Mieszkańcom i przyjezdnym zależy, aby było tu zielono, żeby rosły tu stare drzewa, ale żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom. Dzięki inwentaryzacji drzew i opracowaniu zaleceń dla ich ochrony zieleń Kępy będzie lepiej chroniona, zdrowsza i bezpieczniejsza. Specjalistyczne badania drzew będą się odbywały z udziałem mieszkańców, tak aby mogli oni dowiedzieć się jak chronić i oceniać drzewa. Wyniki inwentaryzacji i zalecenia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych: mieszkańców i urzędników, aby mogli lepiej zadbać o drzewa.


Pełny opis projektu

Specjaliści-dendrolodzy przeprowadzą dokładną inwentaryzację i badanie stanu drzew na ogólnodostępnych terenach Saskiej Kępy. Część terenowa projektu będzie dostępna dla zainteresowanych ochroną drzew mieszkańców Warszawy. Przed rozpoczęciem badań terenowych odbędzie się spotkanie mieszkańców z dendrologami, na którym omówione zostaną założenia projektu oraz podstawy oceny i ochrony drzew. Dzięki wyjściom w teren ze specjalistami (podczas inwentaryzacji i badań drzew) mieszkańcy dowiedzą się jak oceniać drzewa i chronić je. Zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy dane drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. trzeba je usunąć, bo może powodować zagrożenie dla ludzi. Po zakończeniu części terenowej wyniki badań będą opracowane przez specjalistów. Powstanie szczegółowy raport o stanie drzew Saskiej Kępy zawierający zalecenia jak je chronić. Będzie on powszechnie dostępny w Internecie a także zaprezentowany na spotkaniu dendrologów z mieszkańcami. Na podstawie raportu urzędnicy miejscy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować, a nie tylko przycinać i wycinać. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych na płaszczyźnie ochrony drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń jest wizytówką Saskiej Kępy. Stare drzewa to obok zabytków jej największe piękno. Drzewa są tu zaniedbane, zamiast specjalistycznych zabiegów stosowane są wobec nich najczęściej duże cięcia gałęzi lub wycinki, co generuje konflikty między mieszkańcami chcącymi chronić drzewa a urzędnikami oskarżanymi przez nich o dewastowanie drzew. Dlatego potrzebna jest rzetelna, szczegółowa, inwentaryzacja drzew i opracowanie specjalistycznych zaleceń ochronnych. Dendrologom badającym drzewa będą towarzyszyć mieszkańcy. Dzięki temu zwiększy się wiedza mieszkańców o tym jak oceniać i chronić drzewa a urzędnicy będą lepiej wiedzieli jak dbać o nie i będą mieli potrzebne do tego, dokładne wytyczne. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Badania terenowe (inwentaryzacja i ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały przy udziale zainteresowanych mieszkańców. Na podstawie badań powstanie obszerny raport, zawierający wyniki badań i zalecenia dla drzew, który w formie elektronicznej będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w Internecie. Przeprowadzenie badań terenowych wraz ze spotkaniami z mieszkańcami i wykonanie raportu dla tak dużego obszaru jak Saska Kępa zostało wycenione przez specjalistów dendrologów związanych z renomowanymi ośrodkami naukowymi na 65000zł.

1.Założenie wiązań elastycznych na 30 drzew- 36 000zł (30x 1200 drzewo)

2.Wymiana wierzchniej warstwy gleby wokół drzewa + wykonanie otworów napowietrzających system korzeniowy dla 40 drzew 20. 000 (40x 500 drzewo)

3. Mikoryzy - 6. 970 zł dla ok. 100 drzew (od 50 do 500 za drzewo, w zależności od wielkości)

4. dwa spotkania z dendrologiem dla mieszkańców: 1 w terenie i 1 w postaci spotkania dyskusyjnego ze specjalistami (np. Prom Kultury lub Urząd Dzielnicy) - 2 000 złrazem koszt 64 970 zł


Całkowity koszt projektu: 67 970,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki