Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-09 10:39:39
Powrót do projektu

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

status:


Miasteczko RD to miniatura elementów drogowych z ulicami , skrzyżowaniem, rondem oraz znakami. Wszystko po to aby odwzorować rzeczywiste warunki ruchu drogowego. Dzięki zabawie w miasteczku, dzieci i młodzież w łatwy i bezpieczny sposób pozna podstawy bezpiecznego zachowania się na drodze a dyrektorzy szkół zyskali by miejsce do egzaminowania na KR.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0255923867230216808318
szerokość geograficzna: 52.154647125496165171508199

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Teren przy szkole podstawowej nr 313, ul. Jana Cybisa 1 w parku im. R. Kozłowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Teren przy szkole, ogólnodostępny


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówW godzinach pracy szkoły, po zamknięciu i w dni wolne pod

Pod kuratelą uprawnionego opiekuna np. straż miejska, policja, nauczyciel.

Regulamin Miasteczka Ruchy Ruchu Drogowego


Pełny opis projektu

Projekt miasteczka ruchu drogowego oparty jest na istniejących wokół budynku szkolnego ścieżkach i przejazdach. Całość obiektu mieścić się będzie wyłącznie na terenie placu szkolnego co stwarzać będzie ważne warunki bezpieczeństwa podczas zajęćzakłada realizację inwestycji w miejscu istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej po jego wcześniejszej rozbiórce. Projekt ciągów komunikacyjnych będzie tak wykonany by maksymalnie wykorzystać dostępny teren i zminimalizować ewentualne nakłady. Nieuniknione Nieunikniona będzie budowa lub dostosowanie istniejących ścieżek dostosowanych do wymogów ruchu rowerowego. W tym zakresie należy wykonaćProjekt zakłada wykonanie(w dostosowaniu do możliwości terenowych):

1 utwardzenie planowanych ścieżek rowerowych,

2 zbudowanie ronda,

3 wykonanie przejazdów,

4 namalowanie znaków poziomych,

5 zakupienie tablic znaków pionowych,

6 wykonanie elementów toru sprawnościowego.

Miasteczko ruchu drogowego musi zawierać co najmniej:

1. Skrzyżowania różnego rodzaju:

a) równorzędne,

b) drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną,

podporządkowane,

c) o ruchu okrężnym,

d) z sygnalizacją świetlną,

e) z tzw. łamanym pierwszeństwem (oznakowanie T-6a/T-6c)

2. Drogi jednokierunkowe i dwukierunkowe o jednym i dwóch pasach ruchu

|w każdym kierunku

3. Chodnik/i wraz z przejściami dla pieszych o ruchu niekierowanym, w tym jedno

na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu w danym kierunku

4. Ścieżkę/i rowerowe wraz z przejazdami rowerowymi o ruchu niekierowanym

oraz pas rowerowy ze śluzą rowerową

5. Oznakowanie pionowe w postaci znaków związane z odpowiednią infrastrukturą

drogową:

a) wszystkie znaki ostrzegawcze.

Stojaki na rowery i ławki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powstanie MRD jest wynikiem potrzeb jakie wynikają z potrzeby umiejętności jazdy na rowerze, znajomości przepisów ruchu drogowego . Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego występują podczas realizacji planów wychowawczych, wychowania komunikacyjnego oraz podczas zdobywania karty rowerowej. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, które odbywały by się tymczasowych ścieżkach rowerowych, a nabywane umiejętności były trwałe i z powodzeniem

podnosiły bezpieczeństwo dzieci na drodze. Tego typu lekcje w znaczący sposób podnosiły by atrakcyjność i efektywność nauczania zasad ruchu drogowego, stwarzały możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Powstałe obok szkoły miasteczko ruchu drogowego wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły, stworzy miejsce do sprawdzenia umiejętności na kartę rowerową.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa miasteczka ruchu drogowego;

Projekt - 20.– 20 000 zł

Projekt oraz wykonanie instalacji en. dla sygnalizacji –15 000 zł

Przygotowanie terenu pod sztuczną nawierzchnię bitumiczną, roboty ziemne - 20 000 zł

Położenie sztucznej nawierzchni bitumicznej, wypełnienie terenu między uliczkami z montażem oświetlenia solarne)solarnego - 100 000 zł

Postawienie niskiego ogrodzenia, zainstalowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych. małej architektury sterowania - 130 000 zł

Oznakowanie graficzne zgodne z systemem opracowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej - 1 000 zł,


Całkowity koszt projektu: 270 286 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, przeglądy, konserwacje, energia


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • Proponowana lokalizacja miasteczka ruchu drogowego.jpg