Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 14:39:20
Powrót do projektu

Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego.

status:


Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i rekreacyjny wykorzystywany przez dzieci podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.973018407822
szerokość geograficzna: 52.281457466461

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ul. Rudzka 6.

Istotne informacje o lokalizacji

Teren należy do szkoły podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar znajduje się na terenie szkoły i jest wykorzystywany przede wszystkim w czasie zajęć świetlicowych. Popołudniami, w weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych mogą się na nim bawić dzieci nie uczęszczające do placówki pod opieką osób dorosłych. Szkoła organizuje pikniki i imprezy rodzinne o charakterze ogólnodostępnym otwarte dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Szkoła poza boiskiem i placem zabaw dysponuje terenem pokrytym trawą.

Ze względu na dużą liczbę dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej i podział uczniów na grupy teren jest wykorzystywany podczas popołudniowych zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

Projekt zakłada wyposażenie terenu w dużą trampolinę z zabezpieczeniem, równoważnię poziomą, piaskownicę, bramki do gry w piłkę nożną i ławki z zadaszeniem oraz zakup koców piknikowych, piłek, mat do gier plenerowych, rakietek czy worków. Projekt zostanie zrealizowany za zgodą Dyrektora szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren znajduje się na pełnym słońcu, bez możliwości zapewnienia dzieciom cienia. Specyfika miejsca uniemożliwia zagospodarowania go w sposób stały poprzez stworzenie boiska, czy placu zabaw. Zakup sprzętu sportowego oraz doposażenie świetlicy w artykuły rekreacyjne pozwoliłoby urozmaicić uczniom czas spędzany na powietrzu oraz zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Bramki do piłki nożnej - 500 zł

Koce piknikowe (materiał z podłożem ceratowym)- 1500 zł

Stoły z zadaszeniem - 4500 zł

Trampolina, siatka ochronna, osłona sprężyn, pokrowiec - 1 000 zł

Trójgra- badminton, siatkówka i tenis - 239 zł

Piaskownica z zadaszeniem - 4000 zł

Drabinka z kółkami, worki do skakania - 600 zł

Równoważnia wisząca - 4000 zł

Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, gumy, rakietki) - 3000 zł


Całkowity koszt projektu: 19 339,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • IMG_1634.JPG
  • IMG_1632.JPG