Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w AKTYWNA WARSZAWA - zmiany z 2016-04-26 16:30:13
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie

status:


Projekt obejmuje zakup i montażu urządzeń siłowych do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Przeznaczony jest dla każdego w rożnym wieku. Przewidziano też kilka urządzeń dla niepełnosprawnych. Teren montaż siłowni zewnętrznej – plenerowej to teren wzdłuż ul. Rosoła między ul. Migdałową a parkingiem na wys. żłobka (Mandarynki 14) od strony segmentów przy ul. Migdałowej. Teren ten leży wzdłuż nasypu od strony ul. Rosoła a chodnikiem i trasą rowerową. Ideą montażu urządzeń jest ich montaż na wspólnym słupie po dwa. Jest to czynnik społeczny bardzo integrujący ćwiczących, nawiązują się wspólne rozmowy, powstają nowe przyjaźnie a na urządzenia z czasem rozwija się współzawodnictwo a nawet nić rywalizacji.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Teren wzdłuż ul. Rosoła między ul. Migdałową a parkingiem na wys. żłobka (Mandarynki 14) od strony segmentów przy ul. Migdałowej. Teren ten leży wzdłuż nasypu od strony ul. Rosoła a chodnikiem i trasą rowerową.

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wskazany projekt siłownia plenerowa znajdowałby się na ogólnodostępnym terenie leżącym bezpośrednio przy szlaku pieszym, rowerowym, biegowym jak i spacerowym.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje zakup i montażu urządzeń siłowych do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Przeznaczony jest dla każdego w rożnym wieku. Przewidziano też kilka urządzeń dla niepełnosprawnych. Teren montaż siłowni zewnętrznej – plenerowej to teren wzdłuż ul. Rosoła między ul. Migdałową a parkingiem na wys. żłobka (Mandarynki 14) od strony segmentów przy ul. Migdałowej. Teren ten leży wzdłuż nasypu od strony ul. Rosoła a chodnikiem i trasą rowerową. Ideą montażu urządzeń jest ich montaż na wspólnym słupie po dwa. Jest to czynnik społeczny bardzo integrujący ćwiczących, nawiązują się wspólne rozmowy, powstają nowe przyjaźnie a na urządzenia z czasem rozwija się współzawodnictwo a nawet nić rywalizacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Popularyzacja rekreacji ruchowej dla mieszkańców Warszawy w każdym wieku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 Dokumentacja projektowa (kpl., z uzgodnieniami) 10 000 zł

2 Przygotowanie podłoża – powierzchnia bezpieczna 20 000 zł

3 Zakup i dostawa urządzeń 80 000 zł

4 Montaż i uruchomienie siłowni 10 000 zł

RAZEM: 120 000 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Siłownia w kolejnych latach generuje koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz utrzymaniem poprawnego stanu technicznego podłogi bezpiecznej.

Szacunkowy koszt ok 6000,00 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki