Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 11:11:43
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich szkołach-Ursynów Północny

status:


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w okolicach ursynowskich szkół na Imielinie, Na Skraju i na Stokłosach. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1. ul. Dereniowa przy przystankach autobusowych Malinowskiego 01 i 02

2. ul. Dereniowa przy SP 310

3. ul. Indiry Gandhi przy przedszkolu nr 213

4. okolica ul. Nugat 7

5. skrzyżowanie ul. Nugat i Nowoursynowską

6. ul. Beli Bartoka okolice Symfonii 5

7. okolica ul. Herbsta 4

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzie ZDM


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w okolicach ursynowskich szkół na Imielnie, Na Skraju i na Stokłosach. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście. W ramach projektu wskazano głównie przejścia oznaczone znakiem T-27 (przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci), które są nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, także dla dzieci w drodze do szkoły.1. ul. Dereniowa przy przystankach autobusowych Malinowskiego 01 i 02

2. ul. Dereniowa przy SP 310

3. ul. Indiry Gandhi przy przedszkolu nr 213

4. okolice ul. Nugat 7

5. skrzyżowanie ul. Nugat i Nowoursynowską

6. ul. Beli Bartoka okolice Symfonii 5

7. okolice ul. Herbsta 4


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone, w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. W okolicy wskazanych przejść istnieją placówki oświatowe. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego dla tej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlania LED - 35 000

całkowity koszt: 7 x 35 000 = 245 000

projekt: 10 000
Całkowity koszt projektu: 255 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Zdjecie przyklad - Kopia.jpg