Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-09 10:32:31
Powrót do projektu

Bezpieczne dziecko na pasach - Doświetlenie przejść dla pieszych

status:


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w okolicach ursynowskich szkół na Imielinie, Na Skraju i na Stokłosach. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1. ul. Dereniowa przy przystankach autobusowych Malinowskiego 01 i 02

2. okolica ul. Dereniowa 2a

3. ul. Indiry Gandhi przy przedszkolu nr 213

4. okolica ul. Nugat 7

5. skrzyżowanie ul. Nugat i Nowoursynowską

6. ul. Jastrzębowskiego przy przystanku autobusowym Ursynów Płn. 03

7. skrzyżowanie ul. Beli Bartoka i Wokalnej

8. ul. Beli Bartoka okolice Symfonii 5

9. okolica ul. Herbsta 4

10. ul. Cynamonowa przy Gimnazjum nr 93

11. okolica ul. Szolc-Rogozińskiego 1

12. ul. Cynamonowa przy SP 318

13. okolica ul. Cynamonowa 41

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzie ZDM


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w okolicach ursynowskich szkół na Imielnie, Na Skraju i na Stokłosach. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście. W ramach projektu wskazano głównie przejścia oznaczone znakiem T-27 (przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci), które są nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, także dla dzieci w drodze do szkoły.1. ul. Dereniowa przy przystankach autobusowych Malinowskiego 01 i 02

2. okolice ul. Dereniowa 2a

3. ul. Indiry Gandhi przy przedszkolu nr 213

4. okolice ul. Nugat 7

5. skrzyżowanie ul. Nugat i Nowoursynowską

6. ul. Jastrzębowskiego przy przystanku autobusowym Ursynów Płn. 03

7. skrzyżowanie ul. Beli Bartoka i Wokalnej

8. ul. Beli Bartoka okolice Symfonii 5

9. okolice ul. Herbsta 4

10. ul. Cynamonowa przy Gimnazjum nr 93

11. okolice ul. Szolc-Rogozińskiego 1

12. ul. Cynamonowa przy SP 318

13. okolice ul. Cynamonowa 41


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone, w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. W okolicy wskazanych przejść istnieją placówki oświatowe. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego dla tej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlania LED - 35 000 zł

całkowity koszt: 13 x 35 000 zł = 455 000 zł

projekt: 15 000 zł
Całkowity koszt projektu: 470 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 17 849,00 zł

Załączniki

  • Zdjecie przyklad - Kopia.jpg