Autor projektu - zmiany z 2016-03-02 10:27:34
Powrót do projektu

Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów

status:


Zakup książek, audiobooków i filmów do Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów m.st. Warszawy

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 51

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 57

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 61

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione nowości wydawnicze (książki, audiobooki, literatura obcojęzyczna, filmy) zasilą księgozbiory placówek bibliotecznych w Rembertowie. Będą mogli z nich korzystać wszyscy, którzy są już użytkownikami Biblioteki Publicznej oraz którzy nimi zostaną. Dostępność zbiorów bibliotecznych wyznaczają godziny pracy biblioteki.


Pełny opis projektu

Pozyskane środki zostaną podzielone pomiędzy 4 placówki biblioteczne.

Zakupione nowości obok tradycyjnych książek będą zawierały także audiobooki oraz filmy. Dobór zakupionych pozycji będzie związany z potrzebami grup użytkowników korzystających z usług filii bibliotecznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteka w naszej dzielnicy pełni niezwykle ważną rolę w środowisku lokalnym. Daje dostęp do wiedzy i rozrywki, umożliwia darmowe ustawiczne kształcenie mieszkańcom dzielnicy.

Dla coraz większej ilości osób biblioteki są jedynym miejscem dostępu do literatury pięknej i popularnonaukowej, do wiedzy i kultury. Poprzez darmowe udostępnianie zbiorów przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i informacyjnemu społeczeństwa.

Mieszkańcy dzielnicy chętnie i często korzystają z usług biblioteki, by było tak dalej ważne jest uzupełnianie księgozbioru w nowości wydawnicze.

Poprzednie edycje Budżetu pokazały, że projekty dofinansowujące biblioteki są ważne dla mieszkańców całej Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup książek:

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 51 – 9 8 000 zł. (ul. Gawędziarzy 8)

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55 – 9 8 000 zł. (ul. Gawędziarzy 8)

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 57 –8 –7 000 zł (ul. Chełmżyńska 27/35)

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 61 – 8 7 000 zł (ul. Niedziałkowskiego 25)

Zakup audiobooków i filmów:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55 (ul. Gawędziarzy 8) – 5 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 39 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki