Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-03-18 15:26:14
Powrót do projektu

Plac zabaw w Zachodnim Międzylesiu

status:


Plac zabaw jako element obszaru rekreacyjno-sportowego w Zachodnim Międzylesiu w rejonie ulic: Odeskiej oraz Mrówczej, zrealizowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego oraz budżetu Dzielnicy Wawer, we współpracy z Nadleśnictwem Celestynów.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Rejon ul. Odeskiej oraz Mrówczej (przy lasku)

Istotne informacje o lokalizacji

Zrealizowanie projektu wymaga współpracy z Nadleśnictwem Celestynów, partnerem Dzielnicy Wawer.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny, czynny całą dobę.


Pełny opis projektu

Projekt wspiera potrzebę wybudowania placu zabaw w Zachodnim Międzylesiu. Na tym obszarze brak jest miejsc, gdzie rodziny z dziećmi oraz seniorzy mogliby w sposób aktywny i dobry spędzać razem czas. Ze względu na leśny charakter obszaru, na którym ma powstać plac zabaw, urządzenia powinny być w przeważającej części zrobione z drewna lub innych ekologicznych materiałów, a teren może zostać wyłożony piaskiem. W założeniach plac zabaw ma być częścią strefy rekreacyjno-sportowej, której pozostałe elementy stanowią odrębne projekty w budżecie partycypacyjnym na ten rok.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac zabaw jako element strefy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodziłoby także boisko, ścieżka edukacyjna, siłownia plenerowa, jest bardzo potrzebny. Mieszkańcy zachodniego Międzylesia nie mają w zasięgu spaceru (bardzo ważne dla małych dzieci) placu zabaw ani miejsca spotkań w miejscu ogólnodostępnym, gdzie mogłyby być zaspokajane potrzeby takie jak: integracja sąsiedzka, aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, dbałość o kulturę fizyczną, edukację przyrodniczą, kulturalną i historyczną.

Korzyści inwestycji:

- stworzenie przestrzeni dla nawiązywania relacji społecznych,

- zaspokojenie potrzeby miejsca, gdzie można spędzać dobry i aktywny czas razem,

- zdrowie mieszkańców,

- podniesiona atrakcyjność Wawra,

- impuls rozwoju handlu/usług.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie terenu i ogrodzenia 20000 zł, zakup i montaż urządzeń 30000 zł.
Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, oświetlenie, remonty, konserwacja
Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki