Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-05-11 15:36:17
Powrót do projektu

MIEJSCE REKREACJI - PRZYSTAŃ MŁOCINY

status:


Budowa boiska do siatkówki plażowej, stacja Veturilo oraz postawienie przenośnej toalety

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.924609899521
szerokość geograficzna: 52.323940455775

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Przystań w okolicy Dziwożony

Istotne informacje o lokalizacji

nowo powstała przystań na skraju Lasku Młocińskiego


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzystanie z boiska, stacji toalety i przyległej infrastruktury odbywać się może w ciągu dnia, ponieważ nie ma tam na razie oświetlenia. Dostęp będzie zarówno dla mieszkańców Bielan, jak i turystów chcących odpocząć w tej pięknej okolicy.


Pełny opis projektuPodniesienie atrakcyjności przystani poprzez uzupełnienie jej infrastrukturą w postaci boiska do siatkówki plażowej. Przy okazji zostanie postawiona toaleta typu TOI TOI.

Postawienie przenośnej toalety, poprawi infrastrukturę. Z czasem mamy nadzieję na dalszą ewaluację tego miejsca za zgodą Lasów Miejskich oraz z korzyścią dla mieszkańców przy zachowaniu równowagi w przyrodzie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uatrakcyjnienie tego miejsca nad Wisłą dla mieszkańców Bielan i odwiedzających gości/turystów/spacerowiczów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychbudowa boiska do siatkówki plażowej pow. 160m2 : nawierzchnia boiska piasek gr 20cm - 6000zł; korytowanie + profilowanie podłoża - 3000zł; geowłóknina - 2000zł wyposażenie: słupki i siatka - 1kpl 3500zł; obrzeże 8x30x100 - 4000zł wywóz urobku - 1500zł razem 20000zł Inne - 10000zł stacja rowerowa Veturilo - średni koszt 70000zł Toaleta typu TOI TOI - 10000zł

Przenośna toaleta - 5 000 zł

Koszty eksploatacji - 5 000 zł


Całkowity koszt projektu: 110 5 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, oczyszczania toalety to koszt orientacyjnie 5000zł ok. 5000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki