Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2016-05-12 11:35:38
Powrót do projektu

ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla uczniów klas 1-3.

status:


Projekt skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Cel: zapoznanie dzieci z nowatorskim modelem nauczania, opartym na japońskim liczydle - sorobanie. To wyjątkowe narzędzie wspomaga nie tylko rozwój umiejętności matematycznych, ale również małą motorykę, kreatywność, zdolność koncentracji. Powoduje współpracę obu półkul mózgowych, dzięki czemu umożliwia wszechstronny rozwój zdolności intelektualnych dzieci.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Szkoły podstawowe na obszarze objętym projektem

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 104, ul. Przyczółkowa 27,

Szkoła Podstawowa nr 169, ul. Uprawna 9/17,

Szkoła Podstawowa nr 261, ul. Wiertnicza 26


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpłatne warsztaty matematyczne dla uczniów klas 1-3 w wilanowskich szkołach podstawowych.

Zajęcia odbywać się będą w czasie pozalekcyjnym (popołudnia lub weekendy) w salach udostępnionych nieodpłatnie przez szkoły publiczne Wilanowa.

Grupy uczniów: 810-osobowe.

Wykładowcy: nauczyciele posiadający japońskie certyfikaty.

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zarówno z wilanowskich szkół publicznych, jak i prywatnych.

Termin zajęć: II połowa 2017 roku

W każdej szkole liczba grup zostanie określona na podstawie zgłoszeń zainteresowanych uczniów.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w sorobany oraz komplet autorskich podręczników.

Kurs ma na celu zachęcenie dzieci do matematyki. Pomaga uczniom "odczarować" wielkie liczby, opanować podstawy matematyki i polubić "królową nauk".


Pełny opis projektu

Większość problemów z matematyką u dzieci bierze się początkowo z braku umiejętności wykonywania obliczeń. Uczeń, który się myli w obliczeniach, szybko się zniechęca, coraz mniej lubi matematykę, z czasem pojawiają się problemy w kolejnych etapach edukacji matematycznej.Tu właśnie możemy dzieciom pomóc. W pierwszym okresie edukacji, zwłaszcza matematycznej, dziecko potrzebuje konkretów. Liczby to dla niego pojęcia abstrakcyjne. Soroban jako narzędzie sprawdza się tu wyśmienicie. Liczby są na nim interpretowane jako koraliki, których przesuwanie pomaga wyrobić świadomość liczb. Dziecko może nie umieć odczytać dużej liczby, ale potrafi zaznaczyć ją na sorobanie! Soroban pomaga dzieciom w sposób bezbolesny przejść do abstrakcyjnego myślenia matematycznego na wczesnym etapie edukacyjnym.Gdy dziecko liczy na sorobanie, intensywnie współpracują obydwie półkule mózgowe. Przy używaniu liczydła wytwarzają się nowe połączenia nerwowe między obiema półkulami i umacniają te już istniejące. Przekładanie koralików wymaga zaangażowania prawej półkuli mózgowej, sprawy obliczeniowe przejmuje lewa półkula. Im bardziej dziecko wprawi się w używaniu liczydeł, tym bardziej angażowane są obie półkule mózgowe. Z czasem prawa półkula mózgowa może nabyć takiej sprawności, że dziecko nie musi używać liczydeł, bo może je sobie wyobrazić.Do przekładania koralików na liczydle u dzieci musi nienagannie działać koordynacja ręka - oko. Jeśli dziecko niechcący przesunie koralik z innego rzędu, zmieni wynik działania. Czasem koraliki są przesuwane jednocześnie dwoma palcami. Jest to początkowo trudne, ale później sprawność palców wzrasta i dzieci doskonale sobie radzą.Co ważne, liczyć na sorobanie nie da się nauczyć, będąc rozproszonym. Aby przesuwać właściwe koraliki należy być skoncentrowanym - a tego dziś dzieciom brakuje...Dzięki zajęciom z sorobanem uczniowie szybciej zapamiętują i przyswajają informacje, sprawniej korzystają z wiedzy, potrafią się koncentrować, nabywają wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności pracy pod presją czasu. Łatwiej przychodzi im nauka treści z innych przedmiotów, bo intuicyjnie używają do tego prawej półkuli mózgowej, w znacznie większym stopniu niż ich rówieśnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Soroban jest doskonałym narzędziem do wszechstronnego rozwoju intelektualnego dzieci:

• fenomenalnie rozwija świadomość liczb i umiejętności rachunkowe,

• doskonale pobudza myślenie kreatywne,

• wzmacnia i buduje połączenia nerwowe między półkulami mózgowymi, a więc rozwija intelektualnie,

• rozwija sprawność manualną rąk i koordynację ręka - oko, co przekłada się na większą staranność przy pracach plastycznych, układaniu klocków, wycinaniu i pisaniu,

• uczy samodyscypliny i koncentracji, odgrywa rolę motywującą w procesie nauki, dodaje pewności siebie.

Wprowadzenie do szkół zajęć z sorobanem pomoże znacząco rozwinąć zdolności matematyczne dzieci, zmniejszy ich niechęć do nielubianego przedmiotu oraz wszechstronnie wspomoże ich rozwój motoryczny i intelektualny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt zajęć (wynagrodzenie wykładowców):

15 lekcji po 45 min - 6000 zł.

3 grupy 10-osobowe w każdej szkole, 3 szkoły - łącznie 9 grup uczniów.

9 x 6000 zł = 54.000 zł.

2. Koszt zestawu podręczników: 70 zł.

10 podręczników dla każdej grupy.

9 x 10 x 70 zł = 6.300 zł.

3. Koszt sorobanu: 25 zł.

10 sorobanów dla każdej grupy.

9 x 10 x 25 zł = 2250 zł.


Całkowity koszt projektu: 62 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • soroban - Proponowane tematy zajęć dla dzieci.docx