Autor projektu - zmiany z 2016-02-15 22:21:35
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni Sękocińska z przebudową miejsc parkingowychze zmianą sposobu parkowania.

status: Projekt obejmuje:


Zwiększenie liczby miejsc parkingowych poprzez poszerzenie istniejącego parkingu przez przesunięcie linii parkowania w stronę jezdni o 1 m.b. tak by zmienić parkowanie z równoległego na skośne.

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, korygujących, formujących obecnego drzewostanu.

Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Posianie trawnika.

Zakup karmnika dla ptaków.

Zamontowanie 15 budek lęgowych dla ptaków.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979831218719
szerokość geograficzna: 52.220290656364

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Sękocińska między ul. Kaliską a ul. Białobrzeską

Istotne informacje o lokalizacji

Teren jest ogólnie dostępny. Działka nr 60/3, obrąb 20204. Własność - Miasto Stołeczne Warszawa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnie dostępny.


Pełny opis projektu

1. Poszerzenie istniejących miejsc parkingowych kosztem 1 m.b. trawnika jezdni, tak by ich utworzenie pozwoliło na parkowanie samochodów skośnie, co da ok. 25 12 miejsc parkingowych więcej, w tym 2 miejsca 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Ulica z numerami nieparzystymi

Obecnie parkowanie samochodów równoległe tworzy na dł. 130 m - 21 miejsc parkingowych przy założeniu, że jedno miejsce parkingowe zajmuje długość 6 m.

Parkowanie samochodu skośnie na dł. -130 m - daje 33 34 miejsca parkingowe przy wymiarach 354 cm - szerokość samochodu, plus dwa miejsca 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wymiarach 510 cm. Strona z numerami parzystymi: Parkowanie skośne na dł. - 100 m. daje 28 miejsc parkingowych. Obecnie przy parkowaniu równoległym jest 17 miejsc parkingowych. Co daje dodatkowo 11 miejsc do parkowania. Sumując zyskujemy 25 miejsc parkingowych. 2. Miejsca2. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych powinny powinno znajdować się przy istniejących łącznikach pomiędzy pasem drogi a traktem pieszym /chodnikiem/.3. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, formujących, korygujących obecnego drzewostanu. Wykonanie tych zabiegów pozwoli na uzyskanie więcej światła w mieszkaniach na niższych kondygnacjach budynków. Będzie miało wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Pozwoli na usunięcie martwych konarów, gałęzi.4. Posadzenie krzewów ozdobnych, z zachowaniem istniejącego żywopłotu. Krzewy powinny być niskie, tak by rosnąc nie wchodziły w konflikt z istniejącym monitoringiem terenu. Drzewa i krzewy pokryte liśćmi pochłaniają aż 85% osiadających na nich kurzu i spalin, a w stanie bezlistnym do 60 proc. Szczególne właściwości oczyszczania powietrza mają drzewa o szerokich i gęstych koronach, na przykład klony i jesiony. Ich obecność wpływa też na obniżenie poziomu hałasu. Rośliny są schronieniem dla ptaków, niektóre w czasie kwitnienia przyciągają motyle. Dobrze oddziaływają na naszą psychikę.

Gęste żywopłoty nieformowane 1,5 - 2-metrowej wysokości można otrzymać już po dwóch-czterech latach. Żywopłot powinien być wkomponowany w nowe nasadzenia.5. Posianie gatunków traw które będą uwzględniały trudny teren, duże nasłonecznienia, oraz miejsca zacienione / drzewa to głównie starodrzew oraz akacje pod którymi nie rośnie trawa/. 6. Zamontowanie 15 budek lęgowych. 76. Zamontowanie karmnika dla ptaków - mieszkańcy chętnie dokarmiają ptaki, dobrze by było to miejsce wyznaczone. Będzie ono też pełniło rolę edukacyjną zwłaszcza dla młodego pokolenia.8. Uzupełnienie brakującego drzewostanu, proponujemy Magnolie, Głóg różowy, Klon czerwony gatunki do uzgodnienia ze specjalistami - 4 szt. przy nr Sękocińska 4, Sękocińska 8, Sękocińska 7 B. Przed tym budynkami brak jest nowych nasadzeń drzew. ,,Kolorowe" drzewa poprawią wizualnie surowość ul. Sękocińskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stara Ochota jest ścisłą zabudową z deficytem miejsc parkingowych. Zmiana sposobu parkowania spowoduje uzyskanie ok.25 14 dodatkowych miejsc bez żadnej szkody dla istniejącej zieleni, natomiast zwiększy komfort życia mieszkańców.

Nowa, zadbana zieleń niewątpliwie wpłynie na komfort mieszkania w tym rejonie. Od kilkunastu lat na ul. Sękocińskiej nie było sianej trawy, nie było nasadzenia krzewów. Ulica jest mocno zaniedbana coraz bardziej kontrastuje z odnawianymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe kamienicami.

Chcielibyśmy by ta część Ochoty była dumą Dzielnicy.

Zamontowanie budek lęgowych, karmnika, zachowanie żywopłotu pomoże w rozwoju populacji ptaków żyjących w naszym rejonie. Ptaki są naszymi sprzymierzeńcami w walce z owadami w tym komarami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychMiejsca parkingowe ok. 63 miejsc tj. ok 230 m. kw - 82 500 zł. /poszerzenie istniejących miejsc/ Koszt zasiania trawnika ok.1000 m.kw - 15 000

Tabliczki – 61,12 zł.

Znak parkowania – 54, 27 zł.

Malowanie pasa parkingowego – 4 000 zł. Koszt orientacyjny.

Suma kosztów dla parkingu: 4 115,39 zł.

Krzewy około - 25 000 zł.

np: Magnolia, Głóg różowy, Klon czerwony 4 szt. - ok. 4 000 zł.

Koszt pielęgnacji starodrzewu - ok. 2 000 zł.

Karmnik dla ptaków szt. 1 - 300 zł

Projekt ok. - 10 000 zł.

Całkowity koszt – 138 800 45 415,39 zł.
Całkowity koszt projektu: 138 80045 415,00 39

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt czyszczenia budek lęgowych co dwa lata. Pozostałe koszty istnieją już w codziennych pracach zlecanych przez dzielnicę.


Całkowity koszt eksploatacji: 600,00 zł

Załączniki