Autor projektu - zmiany z 2016-02-15 22:27:42
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni Sękocińska ze zmianą sposobu parkowania.

status:


Zwiększenie liczby miejsc parkingowych poprzez poszerzenie istniejącego parkingu przez przesunięcie linii parkowania w stronę jezdni o 1 m.b. tak by zmienić parkowanie z równoległego na skośne.

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, korygujących, formujących obecnego drzewostanu.

Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Zakup karmnika dla ptaków.

Zamontowanie 15 budek lęgowych dla ptaków.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979831218719
szerokość geograficzna: 52.220290656364

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Sękocińska między ul. Kaliską a ul. Białobrzeską

Istotne informacje o lokalizacji

Teren jest ogólnie dostępny. Działka nr 60/3, obrąb 20204. Własność - Miasto Stołeczne Warszawa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnie dostępny.


Pełny opis projektu

1. Poszerzenie istniejących miejsc parkingowych kosztem 1 m.b. jezdni, tak by ich utworzenie pozwoliło na parkowanie samochodów skośnie, co da ok. 12 miejsc parkingowych więcej, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Ulica z numerami nieparzystymi

Obecnie parkowanie samochodów równoległe tworzy na dł. 130 m - 21 miejsc parkingowych przy założeniu, że jedno miejsce parkingowe zajmuje długość 6 m.

Parkowanie samochodu skośnie na dł. -130 m - daje 34 miejsca parkingowe przy wymiarach 354 cm - szerokość samochodu, plus 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wymiarach 510 cm.2. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych powinno znajdować się przy istniejących łącznikach pomiędzy pasem drogi a traktem pieszym /chodnikiem/.3. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, formujących, korygujących obecnego drzewostanu. Wykonanie tych zabiegów pozwoli na uzyskanie więcej światła w mieszkaniach na niższych kondygnacjach budynków. Będzie miało wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Pozwoli na usunięcie martwych konarów, gałęzi.4. Posadzenie krzewów ozdobnych, z zachowaniem istniejącego żywopłotu. Drzewa i krzewy pokryte liśćmi pochłaniają aż 85% osiadających na nich kurzu i spalin, a w stanie bezlistnym do 60 proc. Szczególne właściwości oczyszczania powietrza mają drzewa o szerokich i gęstych koronach, na przykład klony i jesiony. Ich obecność wpływa też na obniżenie poziomu hałasu. Rośliny są schronieniem dla ptaków, niektóre w czasie kwitnienia przyciągają motyle. Dobrze oddziaływają na naszą psychikę.

Gęste żywopłoty nieformowane 1,5 - 2-metrowej wysokości można otrzymać już po dwóch-czterech latach. Żywopłot powinien być wkomponowany w nowe nasadzenia.5. Zamontowanie 15 budek lęgowych.6. Zamontowanie karmnika dla ptaków - mieszkańcy chętnie dokarmiają ptaki, dobrze by było to miejsce wyznaczone. Będzie ono też pełniło rolę edukacyjną zwłaszcza dla młodego pokolenia.8. Uzupełnienie brakującego drzewostanu, gatunki do uzgodnienia ze specjalistami - 4 szt. przy nr Sękocińska 4, Sękocińska 8, Sękocińska 7 B. Przed tym budynkami brak jest nowych nasadzeń drzew. ,,Kolorowe" drzewa poprawią wizualnie surowość ul. Sękocińskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stara Ochota jest ścisłą zabudową z deficytem miejsc parkingowych. Zmiana sposobu parkowania spowoduje uzyskanie ok.14 dodatkowych miejsc bez żadnej szkody dla istniejącej zieleni, natomiast zwiększy komfort życia mieszkańców.

Nowa, zadbana zieleń niewątpliwie wpłynie na komfort mieszkania w tym rejonie. Od kilkunastu lat na ul. Sękocińskiej nie było sianej trawy, nie było nasadzenia krzewów. Ulica jest mocno zaniedbana coraz bardziej kontrastuje z odnawianymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe kamienicami.

Chcielibyśmy by ta część Ochoty była dumą Dzielnicy.

Zamontowanie budek lęgowych, karmnika, zachowanie żywopłotu pomoże w rozwoju populacji ptaków żyjących w naszym rejonie. Ptaki są naszymi sprzymierzeńcami w walce z owadami w tym komarami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tabliczki – 61,12 zł.

Znak parkowania – 54, 27 zł.

Malowanie pasa parkingowego – 4 000 zł. Koszt orientacyjny.

Suma kosztów dla parkingu: 4 115,39 zł.

Krzewy około - 25 000 zł.

Drzewa np: Magnolia, Głóg różowy, Klon czerwony 4 szt. - ok. 4 6 000 zł.

Koszt pielęgnacji starodrzewu - ok. 2 000 zł.

Karmnik dla ptaków szt. 1 - 300 zł

Projekt ok. - 10 000 zł.

Całkowity koszt – 45 47 415,39 zł.
Całkowity koszt projektu: 45 47 415,39 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt czyszczenia budek lęgowych co dwa lata. Pozostałe koszty istnieją już w codziennych pracach zlecanych przez dzielnicę.


Całkowity koszt eksploatacji: 600,00 zł

Załączniki