Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-05-06 08:54:49
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni Sękocińska ze zmianą sposobu parkowania.

status:


Przesunięcie linii wyznaczającej miejsca do parkowania do środka jezdni o 1 m.b. oraz likwidacja 0,5 m. trawnika pod parking, tak by zmienić parkowanie z równoległego na skośne,

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, korygujących, formujących obecnego drzewostanu.

Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Zakup karmnika dla ptaków.

Zamontowanie 15 budek lęgowych dla ptaków.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979831218719
szerokość geograficzna: 52.220290656364

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Sękocińska między ul. Kaliską a ul. Białobrzeską

Istotne informacje o lokalizacji

Teren jest ogólnie dostępny. Działka nr 60/3, obrąb 20204. Własność - Miasto Stołeczne Warszawa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnie dostępny.


Pełny opis projektu

1. Poszerzenie istniejących miejsc parkingowych kosztem 1 m.b. jezdni i 0,5 m trawnika, tak by ich utworzenie pozwoliło na parkowanie samochodów skośnie, co da ok. 12 miejsc parkingowych więcej, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obie strony ulicy SękocińskiejUlica z numerami nieparzystymi.

Obecnie parkowanie samochodów równoległe tworzy na dł. 130 m - 21 miejsc parkingowych przy założeniu, że jedno miejsce parkingowe zajmuje długość 6 m.

Parkowanie samochodu skośnie na dł. -130 m - daje 32 miejsca parkingowe przy wymiarach 354 cm - szerokość samochodu, plus 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wymiarach 510 cm.

/ odjęcie miejsca na wjazd do bramy/2. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych powinno znajdować się przy istniejących łącznikach pomiędzy pasem drogi a traktem pieszym /chodnikiem/.3. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, formujących, korygujących obecnego drzewostanu. Wykonanie tych zabiegów pozwoli na uzyskanie więcej światła w mieszkaniach na niższych kondygnacjach budynków. Będzie miało wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Pozwoli na usunięcie martwych konarów, gałęzi.4. Posadzenie krzewów ozdobnych, z zachowaniem istniejącego żywopłotu. Drzewa i krzewy pokryte liśćmi pochłaniają aż 85% osiadających na nich kurzu i spalin, a w stanie bezlistnym do 60 proc. Szczególne właściwości oczyszczania powietrza mają drzewa o szerokich i gęstych koronach, na przykład klony i jesiony. Ich obecność wpływa też na obniżenie poziomu hałasu. Rośliny są schronieniem dla ptaków, niektóre w czasie kwitnienia przyciągają motyle. Dobrze oddziaływają na naszą psychikę.

Gęste żywopłoty nieformowane 1,5 - 2-metrowej wysokości można otrzymać już po dwóch-czterech latach. Żywopłot powinien być wkomponowany w nowe nasadzenia.5. Zamontowanie 3 budek lęgowych.6. Zamontowanie karmnika dla ptaków - mieszkańcy chętnie dokarmiają ptaki, dobrze by było to miejsce wyznaczone. 87. Uzupełnienie brakującego drzewostanu , gatunki do uzgodnienia ze specjalistami - - 4 szt., w tym 2 szt. przy nr Sękocińska 4, Sękocińska 8, Sękocińska 7 B. Przed tym budynkami brak jest nowych nasadzeń drzew. ,,Kolorowe" drzewa poprawią wizualnie , gdzie brakuje nowych nasadzeń po wycięciu starych drzew. Pozostałe dwa drzewa zostaną posadzone przy budynku Sękocińska 5, po ocenie stanu zdrowotnego obecnych drzew. Gatunki do uzgodnienia ze specjalistami. Kolorowe drzewa poprawią surowość ul. Sękocińskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stara Ochota jest ścisłą zabudową z deficytem miejsc parkingowych. Zmiana sposobu parkowania spowoduje uzyskanie ok.12 dodatkowych miejsc bez żadnej szkody dla istniejącej zieleni, natomiast zwiększy komfort życia mieszkańców.

Nowa, zadbana zieleń niewątpliwie wpłynie na komfort mieszkania w tym rejonie. Od kilkunastu lat na ul. Sękocińskiej nie było sianej trawy, nie było nasadzenia krzewów. Ulica jest mocno zaniedbana coraz bardziej kontrastuje z odnawianymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe kamienicami.

Chcielibyśmy by ta część Ochoty była dumą Dzielnicy.

Zamontowanie budek lęgowych, karmnika, zachowanie żywopłotu pomoże w rozwoju populacji ptaków żyjących w naszym rejonie. Ptaki są naszymi sprzymierzeńcami w walce z owadami w tym komarami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt parkingu - 5 000 zł.

Tabliczki – 61,12 zł.

Znak parkowania – 54, 27 zł.

Malowanie pasa parkingowego – 4 000 zł.

Koszt ułożenia kostki - 16 000 zł.

Suma kosztów dla parkingu: 25 115,39 zł.

Krzewy około - 25 000 zł.

Drzewa np: Magnolia, Głóg różowy, Klon czerwony 4 szt. - ok. 6 000 zł.

Koszt pielęgnacji starodrzewu - ok. 2 000 zł.

Kosz z małym otworem wlotowym - 2 500 zł.

Karmnik dla ptaków szt. 1 - 300 zł

Projekt zieleni ok. - 5 000 zł.

koszt przesunięcia płotków - 4 000 zł

koszt 2 mis - każda po 200 zł, razem 400 zł.

Całkowity koszt – 70 000zł.


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt czyszczenia budek lęgowych co dwa lata. Pozostałe koszty istnieją już w codziennych pracach zlecanych przez dzielnicę.


Całkowity koszt eksploatacji: 600,00 zł

Załączniki

  • 20160217_213311_LLS.jpg
  • BP Miłorząb.PNG
  • chortensja ulica.PNG
  • BP lilak.PNG
  • BP Krzewuszka czerwona.PNG
  • BP Jaśminowiec wonny 1.PNG