Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-14 09:32:59
Powrót do projektu

Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzyskim

status:


Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. ulicach Tamka i Zajęcza, łączących istniejące pasy rowerowe na Tamce i Podskarpową Ścieżkę Rowerową ze ścieżkami rowerowymi drogami dla rowerów na moście Świętokrzyskim i bulwarami nad Wisłą; zapewnienie ciągłości głównej trasy rowerowej z Woli na Pragę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.029891967773
szerokość geograficzna: 52.240053226328

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Tamka, Zajęcza, Wybrzeże Kościuszkowskie

Istotne informacje o lokalizacjipasy

Pasy drogowe ulic Tamka, Zajęcza, Wybrzeże Kościuszkowskie


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • seniorzy
 • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny 24h/dobę


Pełny opis projektu

W kierunku Wisły przedłużenie istniejącego pasa rowerowego na Tamce. Od Kruczkowskiego do Dobrej zamiana istniejących 4 nienormatywnych pasów ruchu na 3 pasy o szerokości 3,0 m oraz pas rowerowy 1,5 m. Za skrzyżowaniem z ul. Wybrzeże Kościuszkowskie poszerzenie chodnika i dobudowanie odcinka drogi dla rowerów do ścieżki na moście z ominięciem przystanku autobusowego.W kierunku "z mostu" możliwe różne warianty:1. Wygrodzenie drogi dla rowerów z jezdni od miejsca, w którym jezdnia się poszerza, do skrzyżowania z Wybrzeżem Kościuszkowskim; za skrzyżowaniem budowa jednokierunkowej drogi dla rowerów omijającej przystanek autobusowy i przechodzącej za przystankiem w pas rowerowy; wariant wymaga odzyskania na cele publiczne obecnie wygrodzonej części działki nr 24/11 (własność miejska) i przesunięcia płotu o 3 m.2. Przeniesienie przystanku autobusowego Metro CNK 04 przed skrzyżowanie i budowa drogi dla rowerów omijającej przystanek od mostu do skrzyżowania; rozpoczęcie pasa rowerowego bezpośrednio za skrzyżowaniem; wariant wymaga ingerencji w zagospodarowanie otoczenia CNK.3. Sprowadzenie ruchu rowerowego z mostu na prawy pas ruchu zgodnie ze zwycięskim projektem do BP2016 (z pozostawieniem istniejącego ciągu pieszo-rowerowego dla ruchu na most), przeznaczenie prawego pasa ruchu tylko do skrętu w prawo z dopuszczeniem jazdy na wprost dla rowerów i autobusów; rozpoczęcie pasa rowerowego za przystankiem autobusowym.4. Wygrodzenie drogi dla rowerów z jezdni między mostem a Wybrzeżem Kościuszkowskim; za skrzyżowaniem zamiana zatoki autobusowej na antyzatokę (z pozostawieniem dwóch pasów ruchu na ul. Zajęczej) i przeprowadzenie drogi rowerowej w granicach obecnego pasa drogowego.Dalej w Zajęczej do skrzyżowania z Dobrą dwa pasy ruchu, pas rowerowy przy prawej oraz pas postojowy przy lewej krawędzi jezdni. Za skrzyżowaniem z Dobrą szerokość jezdni (7,5 m) umożliwia wyznaczenie pasa rowerowego bez zmiany liczby pasów ruchu. Na skrzyżowaniu z Topiel zaprojektować obniżenie krawężnika umożliwiające dogodny zjazd na Podskarpową Ścieżkę Rowerową.Na skrzyżowaniach Tamka/Kruczkowskiego, Tamka/Dobra, Tamka/Wybrzeże Kościuszkowskie, Zajęcza/Dobra wyznaczenie śluz rowerowych ułatwiających skręt w lewo.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt wypełnia jedną z najbardziej dokuczliwych luk w sieci rowerowej w centrum Warszawy, łącząc popularne ścieżki przy Świętokrzyskiej i na moście. Jego realizacja Wykonanie tych brakujących 400 m zapewni ciągłość trasy od Teatru na Woli przy ul. Kasprzaka po ul. Zamoyskiego na Pradze. Po 20 latach planowania ukończona zostanie w ten sposób w granicach dzielnicy Śródmieście pierwsza z głównych tras rowerowych, co będzie skokiem cywilizacyjnym na miarę krojonego chleba czy uruchomienia w Warszawie kanalizacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wyznaczenie 700 m pasów rowerowych x 100 zł/mb = 70 tys. złbudowa 100-200 m drogi dla rowerów w zależności od wariantu = 50-100 tys. zł5-7 wysp lub poszerzeń chodnika, o sumarycznej powierzchni 100-150 m2 = 20-30 tys. złwyznaczenie 1 przejazdu na wspólnej blendzie - 5 tys. złprzeliczenie programów sygnalizacji na 4 skrzyżowaniach - 20 tys. złRazem: 165-225 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 225 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • tamka_zajecza-1.jpg
 • zajecza-wariant2.jpg
 • zajecza-wariant4.jpg
 • plan_orientacyjny.png
 • prezentacja.pdf