Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-06-09 10:23:19
Powrót do projektu

WARSZTATY UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO NA OSIEDLU OSTROBRAMSKA

status:


Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.105315685272
szerokość geograficzna: 52.236772777945

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Witolin, osiedle Ostrobramska, ulice: Łukowska, Jubilerska, Tarnowiecka, Komorska

Istotne informacje o lokalizacji

Osiedle Ostrobramska na Witolinie to teren starych bloków z lat 70tych, w których od kilku lat zwiększa się grupa mieszkających tu młodych ludzi z małymi dziećmi, dla których okolica ma niewiele do zaoferowania.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty będą przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych dzieci w wieku 5-11 lat, do wyczerpania limitu miejsc. Będą odbywały się około 2 razy w miesiącu na terenie Osiedla Ostrobramska na Witolinie, w Klubie Relax, należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska, przy ul. Tarnowieckiej 7.

Wstęp nieodpłatny. Daty i godziny zajęć – w uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni.


Pełny opis projektu

Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w sposób odbiegający od rutyny szkolnej. Warsztaty będą maksymalnie aktywizowały uczestników: dawały dzieciom możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, zadawania pytań.

Przewidywane dziedziny: biologia, chemia, fizyka, ekologia, geografia, geologia, historia, archeologia, filozofia, technologia.zajęcia: robotyka 4x

eksperymenty fizyczne 3X

eksperymenty chemiczne 2X

botanika 2X

śladem dinozaurów 2X

najciekawsze miejsca Polski 2X

poznawanie kultur 10X

Miejsce: SM Ostrobramska, Klub Relax, ul. Tarnowiecka 7 Warszawa

Kiedy: W czasie roku szkolnego, ewentualnie również w czasie wakacji i ferii (jeśli będzie zainteresowanie).

Liczba spotkań: 25 w grupach ok. 20 osób

Czas trwania spotkań: 60-90 minut.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uniwersytety dziecięce są bardzo atrakcyjną i efektywnie rozwijającą zainteresowania dzieci formą edukacyjną, znakomicie uzupełniającą podstawową edukację w szkole, w której często dzieci nie mają okazji do uczenia się w sposób doświadczalny.

Organizacja nieodpłatnych zajęć tego typu na terenie Witolina, umożliwi najmłodszym jej mieszkańcom pobudzenie zainteresowań w kierunku naukowym, z wielką korzyścią dla ich dalszej edukacji. Organizacja zajęć na osiedlu ograniczy kłopotliwe dojazdy na zajęcia w tej formule organizowane w innych dzielnicach.

Lokalizacja zajęć w klubie socjalnym SM Ostrobramska ma również walor integracyjny dla mieszkańców.

Nieodpłatny charakter zajęć ma walor zwiększający szanse edukacyjne dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja 25 warsztatów w mniejszych grupach (honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka) - 10 000 zł

Wynajem pomieszczenia na zajęcia po preferencyjnej cenie– 25x35 zł = 875 złZajęcia będą się odbywały od stycznia do grudnia 2017 roku.


Całkowity koszt projektu: 10 875,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki