Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2016-04-27 13:54:26
Powrót do projektu

Wspólna zabawa BEZ BARIER – integracyjny plac zabaw w Forcie Bema

status:


Wyposażenie dzielnicowego plac zabaw w Forcie Bema w zestaw urządzeń integracyjnych, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością: huśtawka, piaskownica, zestaw wielofunkcyjny. Z urządzeń z powodzeniem mogą korzystać także osoby sprawne.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.934351682663
szerokość geograficzna: 52.258331387016

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Fort Bema, ul. Obrońców Tobruku

Istotne informacje o lokalizacji

Teren przy istniejącym placu zabaw. Między drzewami, przy domku dla opiekuna z dzieckiem, szachownicy i trampolinie ziemnej.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw dostępny dla dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami oraz dla ich opiekunów. Zgodnie z regulaminem określającym zasady bezpieczeństwa.


Pełny opis projektu

Projekt Wspólna zabawa BEZ BARIER – integracyjny plac zabaw w Forcie Bema zakłada budowę placu zabaw z zestawami urządzeń integracyjnych: huśtawki, piaskownicy oraz zestawu wielofunkcyjnego (opis urządzeń poniżej).Urządzenia powinny być usytuowane w sposób zapewniający dojazd osoby poruszającej się na wózku, łatwe i bezpieczne poruszanie się po placu zabaw np. nawierzchnia syntetyczna. Wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami. Bezpieczne dla ich użytkowników. Z urządzeń będą mogły korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby pełnosprawne.Etapy realizacji projektu:

1. przygotowanie dokumentacji projektowej zadania (przygotowanie projektu budowlanego – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń)

2. przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie i wybór wykonawcy inwestycji

3. wykonanie robót inwestycyjnych oraz oddanie do użytkowania (zgodnie z projektem, m.in.: przygotowanie terenu, zakup urządzeń,

montaż, zakup i montaż powierzchni syntetycznej na placu, wykonanie ogrodzenia)

4. administrowanie placem zabaw i monitoring eksploatacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie plac zabaw nie posiada urządzeń integracyjnych. Dzieci niepełnosprawne mają utrudnioną lub uniemożliwioną możliwość pełnego udziału w zabawie z rówieśnikami. Potrzebują na stałe opiekuna, który np. musi przenosić na rękach osobę na huśtawkę czy do piaskownicy. Powoduje to m.in. wtórne naznaczenie innością.Osoby z niepełnosprawnościami (ON) stanowią około 11% mieszkańców Warszawy. Przyjęty Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zakłada tworzenie przez samorząd warunków zapewniających ON oraz ich rodzinom pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.Rozbudowa istniejącej infrastruktury o urządzenia integracyjne będzie zgodna z zasadą włączania ON do życia społecznego, w którym wszyscy byliby równi bez względu na stopień sprawności.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- przygotowanie terenu 7898,69 zł brutto

- budowa obiektów podstawowych - 102994,6 zł brutto

- wyposażenie 103720,98 zł brutto

- prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska - 20578,68 zł bruttoSzczegółowy kosztorys inwestorski w załączniku.


Całkowity koszt projektu: 235 192,95 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżąca konserwacja placu zabaw


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki

  • Proponowany zestaw urządzeń integracyjnych.doc
  • nr 1962 kosztorys inwestorsku UD Bemowo nowy.pdf