Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 13:36:17
Powrót do projektu

Ogród Arkadia

status:


Rewitalizacja dawnych kanałów wodnych w Parku Arkadia.

Oczyszczenie terenu z wysypiska starych opon i śmieci + toalety.

Założenie Ogrodu Arkadia - edukacyjnej plantacji roślin dla mieszkańców, na terenie oczyszczonym ze śmieci. Zadbanie o stary zapomniany sad przy ul. Piaseczyńskiej.

Warsztaty edukacji przyrodniczej w Parku Arkadia dla dzieci, rodzin i seniorów.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.03077173233
szerokość geograficzna: 52.189525327204

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Piaseczyńska 15 i 17 (działki należące do m. st. Warszawy) + Park Arkadia

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy w głównej części działań na dwóch działkach: Piaseczyńska 15 i 17 i które nalezą do Dzielnicy Mokotów i przylegają do Parku Arkadia, a z przyczyn historycznych- własnościowych są zapomnianymi obszarami, zaśmieconymi i niezagospodarowanymi.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny. W zakresie edukacji: wymagający zapisów - w przypadku ograniczonej liczebności grupy, ale całkowicie bezpłatny.


Pełny opis projektu

Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO na realizację zadania publicznego:

Rewitalizacja dawnych kanałów wodnych w Parku Arkadia, aby znów mogły się w nich lęgnąć traszki, żaby i raki. Oczyszczenie i udrożnienie dla przepływu wody zasypanej śmieciami odnogi Kanału Piaseczyńskiego przy działkach Piaseczyńska 15 i 17 (od strony wschodniej). Udrożnienie przepływu wody pod kładkami na tym kanale w ciągu ul. Piaseczyńskiej przy Parku Arkadia. Rewitalizacja przyrodnicza: usunięcie betonowych płyt, zmiana profilu rowu ze stromymi skarpami w meandrujący po żwirze potoczek, kanału łączącego staw okrągły ze stawem potrójnym (wzdłuż dawnego gospodarstwa Piaseczyńska 15 od strony zachodniej)

Przywrócenie przepływu w wyschniętym źródełku poniżej schodków na wysokości ul. Żywnego. Zadbanie o zachowanie odpowiedniego poziomu wody w stawach.

Oczyszczenie działki Piaseczyńska 17 z wysypiska starych opon i śmieci. Likwidacja slumsów i melin kloszardów na tej działce. Ustawienie toalet i koszy na śmieci.

Zadbanie o stary sad i zarośnięty pokrzywami ogród na opuszczonych działkach przy ul. Piaseczyńskiej 15 i 17. Zatrudnienie Ogrodnika w Arkadii. Założenie Ogrodu Arkadia - edukacyjnej plantacji roślin dostępnej dla wszystkich. Warsztaty edukacji przyrodniczej i artystycznej w Parku Arkadia dla dzieci, młodzieży i seniorów. (wiklina,ceramika, plastyka, muzyka, etnologia, opowiadanie historii itp) Wycieczki edukacyjne po parku z obserwowaniem ptaków. Przyrodniczy plac zabaw dla dzieci. Animacja poprzez działania artystyczne: koncerty, wernisaże i plenery. Wyplatanie infrastruktury Ogrodu Arkadia z wikliny, w tym z wikliny żywej: altany, kopuły, żywopłoty. Ustawienie przenośnego pawilonu edukacyjnego dla zapewnienia zaplecza i możliwości działań w czasie gorszej pogody.

.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie przylegającym do parku Arkadia znajdują się zaniedbane działki należące do Dzielnicy Mokotów. Chcemy je przywrócić mieszkańcom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Rewitalizacja dawnych kanałów wodnych w Parku Arkadia, aby znów mogły się w nich lęgnąć traszki, żaby i raki. Oczyszczenie i udrożnienie dla przepływu wody zasypanej śmieciami odnogi Kanału Piaseczyńskiego przy działkach Piaseczyńska 15 i 17 (od strony wschodniej). Udrożnienie przepływu wody pod kładkami na tym kanale w ciągu ul. Piaseczyńskiej przy Parku Arkadia. Rewitalizacja przyrodnicza: usunięcie betonowych płyt, zmiana profilu rowu ze stromymi skarpami w meandrujący po żwirze potoczek, kanału łączącego staw okrągły ze stawem potrójnym (wzdłuż dawnego gospodarstwa Piaseczyńska 15 od strony zachodniej) Przywrócenie przepływu w wyschniętym źródełku poniżej schodków na wysokości ul. Żywnego. Zadbanie o zachowanie odpowiedniego poziomu wody w stawach. Razem w/w: ok. 100 000 złOczyszczenie działki Piaseczyńska 17 z wysypiska starych opon i śmieci. Likwidacja slumsów i melin kloszardów na tej działce. ok. 15 000 złUstawienie i serwisowanie toalet i koszy na śmieci ok. 12 000 złZadbanie o stary sad i zarośnięty pokrzywami ogród na opuszczonych działkach przy ul. Piaseczyńskiej 15 i 17. Zatrudnienie Ogrodnika w Arkadii. Założenie Ogrodu Arkadia - edukacyjnej plantacji roślin dostępnej dla wszystkich. ok. 10 000 złWarsztaty edukacji przyrodniczej i artystycznej w Parku Arkadia dla dzieci, młodzieży i seniorów. (wiklina, ceramika, plastyka, muzyka, etnologia, opowiadanie historii itp) 50 h x 300 zł = 15 000 złWycieczki edukacyjne po parku z obserwowaniem ptaków. 50 h x 150 zł = 7500 zł

Przyrodniczy plac zabaw dla dzieci. 50 000 zł

Animacja Ogrodu poprzez działania artystyczne: koncerty, wernisaże i plenery. 15000 zł

Wyplatanie infrastruktury Ogrodu Arkadia z wikliny, w tym z wikliny żywej: altany, kopuły, żywopłoty. 5000 zł

Ustawienie przenośnego pawilonu edukacyjnego dla zapewnienia zaplecza i możliwości działań w czasie gorszej pogody. 25000 zł
Całkowity koszt projektu: 254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki