Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-09 15:57:38
Powrót do projektu

Uzupełnij DZIURĘ - pasy rowerowe wzdłuż Grenadierów

status:


Pasy rowerowe po obu stronach ulicy Grenadierów. Przerwa w ciągłości pasów przy skrzyżowaniu z Majdańską oraz na wysokości przystanku Majdańska 04. Przed stacją Orlen pas do skrętu prowadzący do DDR Białowieska i DDR Ostrobramska.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.085301041603
szerokość geograficzna: 52.23857005738

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Grenadierów na odcinku od ulicy Białowieskiej do skrzyżowania z aleją Stanów Zjednoczonych.

Istotne informacje o lokalizacji

Pas drogowy ulicy Grenadierów na odcinku od ulicy Białowieskiej do skrzyżowania z aleją Stanów Zjednoczonych.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drogi dla rowerów są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Utworzenie pasów rowerowych na ul. Grenadierów (ulica ma obecnie 9 m szerokości) pomiędzy Al. Stanów Zjednoczonych a Ostrobramską. Przerwa w ciągłości pasów przy skrzyżowaniu z Majdańską oraz na wysokości przystanku Majdańska 04. Przed stacją Orlen rowerowy pas do skrętu prowadzący do DDR Białowieska i DDR Ostrobramska. Fakultatywnie sierżanty rowerowe do dojazdu do DDR Ostrobramska oraz do jazdy na wprost do Poligonowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt na poprawić bezpieczeństwo jazdy rowerzystów na Grenadierów i połączyć fragmenty dróg rowerowych już zrealizowanych (Ostrobramska, aleja Stanów Zjednoczonych, Poligonowa) i planowanej na 2017 rok dzielnicowe inwestycji rowerowej na Białowieskiej. Wykresy ruchu europejskiej rywalizacji rowerowej w latach 2014 i 2015, pokazują, że ulicą Grenadierów porusza się bardzo dużo rowerzystów. Projekt jest zgodny ze strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego do roku 2015 i na lata następne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt pasów rowerowych - 0,57 km x 2 x 80000 zł/km = 91200 zł

projekt 4000 złŁącznie 95 200 zł


Całkowity koszt projektu: 95 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • węzeł Białowieska.jpg
  • dziura w drogach rowerowych.jpg
  • pasy schemat.jpg