Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-28 12:30:45
Powrót do projektu

Bezpieczne przejście przez Białołęcką

status:


Budowa oświetlonego przejścia dla pierwszych pieszych wraz z chodnikami i progami zwalniającymi przy ulicy Białołęckiej w Warszawie wraz z budową zadaszonej wiaty dla przystanku „Przydrożna 01”

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.02954864502
szerokość geograficzna: 52.316378769986

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Rejon ulicy białołęckiej

Istotne informacje o lokalizacji

Pas ziemi znajdujący się między nowo powstałym osiedlem przy ulicy Białołęckiej 269 a pierwszym przejściem dla pieszych znajdującym się w kierunku przystanku Przydrożna 01


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny dla wszystkich- brak ograniczeń w korzystaniu


Pełny opis projektu

Budowa chodnika na odcinku od wjazdu z osiedla Viva Garden znajdującego się przy ulicy białołęckiej 269 aż do pierwszego przejścia dla pieszych znajdującego się w kierunku przystanku „Przydrożna 01” Wraz z ułożeniem kostki na wjeździe znajdującym się na trasie chodnika. Chodnik ma połączyć osiedle przy ulicy białołęckiej 269 z przystankiem „Przydrożna 01”

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na wysokości osiedla Viva Garden przy ulicy białołęckiej 269 na lewo od wyjazdu z osiedla połączonego z chodnikiem wymienionym powyżej jak również z istniejącym chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy.

Budowa progów zwalniających po obu stronach przejścia dla pieszych uniemożliwiająca ich wymijanie. Czyli instalacja łącznie czterech progów po 2 z każdej strony przejścia. Wykonanie przystanku z zadaszeniem i miejscami do siedzenia dla przystanku „Przydrożna 01”


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ważne aby miejsce w którym mieszkamy było bezpieczne. Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodnikach a nie skrajem ulicy. Zapewni bezpieczniejsze przejście przez ulice minimalizując ryzyko potrącenia pieszego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa Oświetlonego przejścia dla pieszych 40 000 PLN

Budowa chodnika o długości 75 m i szerokości 1m 15 000PLN

Wyłożenie kostką początku dojazdu do prywatnych posesji a znajdującego się na trasie chodnika 5000 PLN

Zainstalowanie spowalniaczy ruchu 20 000 PLN

Budowa zasadzanie wraz z ławkami do siedzenia dla przystanku „Przydrożna 01” 5000 PLN


Całkowity koszt projektu: 85 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt utrzymania chodnika 3,50 zł/m2

75m2 x 3,5 zł = 262,5 zł

Roczny koszt oświetlenia, bieżących remontów i konserwacji 700 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 962,50 zł

Załączniki

  • Plan.jpg