Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-08 16:39:40
Powrót do projektu

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED

status:


Projekt zakłada montaż 4 nowoczesnych latarni typu LED przy nowo wybudowanym chodniku wzdłuż. ul. gen. Bora-Komorowskiego (pomiędzy ul. M. Pawlikowskiego a gen. St. Skalskiego) oraz 7 latarni wzdłuż chodnika, który będzie realizowany w roku 2016 (pomiędzy ul. Afrykańską a gen. St. Skalskiego).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.075328588486
szerokość geograficzna: 52.225479560401

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. gen. T. Bora-Komorowskiego (pomiędzy ul. Afrykańską a gen. St. Skalskiego)

Istotne informacje o lokalizacji

Teren miejski, ogólnodostępny, nieoświetlony.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Oświetlenie wzdłuż chodnika zlokalizowanego na terenie miejskim, dostępne bez żadnych ograniczeń przez cały rok od zmierzchu do świtu.


Pełny opis projektu

Projekt postawienia 11 latarni parkowych z oświetleniem LED na terenach zielonych Gocławia i Saskiej

Kępy:

1. przy nowo wybudowanym chodniku (w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego), poprowadzonym wzdłuż ul. gen. Bora-Komorowskiego (pomiędzy ulicami M. Pawlikowskiego i gen. St. Skalskiego) – 4 latarnie,

2. wzdłuż chodnika, który będzie realizowany w tym roku w ramach II edycji Budżetu Partycypacyjnego (pomiędzy ulicami Afrykańską i gen. St. Skalskiego) – 7 latarni.Proponuję postawienie latarni ze względu na niedoświetlenie tego terenu. Chodnik wybudowany w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego okazał się bardzo potrzebny. Jest użytkowany przez wielu mieszkańców.Intensywność korzystania z chodnika zwiększy się na pewno, gdy zrealizowany będzie jego drugi

etap.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chodnik przechodzi przez teren częściowo zadrzewiony, co ogranicza dostęp światła słonecznego. Oświetlenie znacznie powiększy bezpieczeństwo i komfort. Umożliwi całodobową bezpieczną komunikację, dojście do przystanków autobusowych i rekreację, spacery. Podniesie również walory estetyczne terenu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt montażu 1 latarni z okablowaniem: 4305 dokładnym projektem, położeniem kabli, postawieniem latarni, podłączeniem do sieci miejskiej: 7 000 zł bruttoIlość latarni: 11 sztukŁączne koszty: 47 355 77 0000 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 47 35577 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania to głównie koszty energii elektrycznej. Latarnie będą objęte kilkuletnią gwarancją.Moc znamionowa 11 latarni: 25W x 11 = 275 W

Koszt eksploatacji 1W mocy zainstalowanej w Warszawie: 8 gr brutto miesięcznie

Łączne koszty utrzymania 11 latarni: 300 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 300,00 zł

Załączniki

  • Plan sytuacyjny.pdf