Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-10 14:36:11
Powrót do projektu

Kosze na śmieci i ławeczki wzdłuż Rosoła i Ciszewskiego - Ursynów - Ochrona środowiska

status:


kosze w odległości co ok. 50 m, ławeczki co ok. 200 m na szlaku spacerów z dziećmi i psami, po obu stronach ulic wg załączonej orientacyjne mapy ulic ( zał. 1)

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Rosoła na odcinku Nugat (ul. Gandhi) do ul. Ciszewskiego i ul. Ciszewskiego do Nowoursynowskiej w kierunku wschodnim czyli w kierunku skarpy wiślanej

Istotne informacje o lokalizacji

W ciągu wymienionych obu głównych ulic, które są terenem przemieszczania się mieszkańców z dziećmi i psami.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

obiekt użytku publicznego - ogólnie dostepne


Pełny opis projektu

Modyfikacja uzgodniona z autorem:

Liczba koszy 8.

Kosze betonowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

proponujemy kosze betonowo-drewniane umocowane w gruncie, w ilości ok. 20 szt.; podobnie jak i ławeczki betonowo-drewniane zakotwiczone w gruncie, odporne na dewastację w ilości 8 szt. na orientacyjnej mapce kosze zaznaczono zielonymi rombami, ławeczki żółtymi kreskami. Lokalizację wybrano tak aby była przyjazna dla spacerujących i nie kolidowała z mieszkaniami w budynkach


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W wymienionym ciągu pieszym brak koszy na śmieci, a także brak ławek aby móc usiąść i chwilę odpocząć w drodze na spacer czy z zakupami. Osoby z psami nie mają gdzie wyrzucać nieczystości po swoich pupilach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modyfikacja uzgodniona z autorem:

8 x kosz betonowy okrągły z otokiem 55l (cena zakupu, dostawy, ustawienia, rocznej eksploatacji) = 11 896,80 zł brutto

8 x ławka z oparciem (cena zakupu, dostawy, montażu, rocznej eksploatacji: drobne naprawy, mycie, malowanie) = 8 590,40 zł brutto

Koszt oznakowania (naklejki-trybiki) 8 koszy i 8 ławek =393,60 zł brutto

ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU (zakup, dostawa, montaż, oznakowanie oraz roczna eksploatacja) = 20 880,80 zł brutto

------------------------------------------------------------------------------------------ koszt zakupu wraz z montażem l szt ławki wynosi ca 850,00 zł brutto, tj. 8 szt x 850,00 zł =

6.800,00 złotych brutto

- koszt zakupu wraz z montażem l szt kosza wynosi ca 700,00 zł brutto, tj. 20 szt x 700,00 zł =

14.000,00 złotych brutto

- koszt opróżniania l szt. kosza wynosi ca 1,50 zł brutto, tj. 20 szt x 1,50 zł/1 szt x 365 dni =

10.950,00 złotych brutto

- koszt mycia l szt. kosza wynosi ca 2,50 zł brutto, tj. 20 szt x 2,50 zł/1 szt x 12(1 x w miesiącu)

= 600,00 złotych brutto

- koszt mycia l szt. ławki wynosi ca 2,50 zł brutto, tj. 8 szt x 2,50 zł/1 szt x 24 (2 x w miesiącu) =

480,00 złotych brutto


Całkowity koszt projektu: 20 880,89 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Modyfikacja uzgodniona z autorem:

Koszt rocznej eksploatacji 8 koszy (opróżnianie 1 raz dziennie) = 4 380,00 zł brutto

Koszt rocznej eksploatacji 8 ławek z oparciem (drobne naprawy, mycie) = 590,40 zł brutto

Łącznie = 4970,40 zł brutto

-----------------------------------------------------------------

koszt opróżniania l szt. kosza wynosi ca 1,50 zł brutto, tj. 20 szt x 1,50 zł/1 szt x 365 dni =

10.950,00 złotych brutto

- koszt mycia l szt. kosza wynosi ca 2,50 zł brutto, tj. 20 szt x 2,50 zł/1 szt x 12(1 x w miesiącu)

= 600,00 złotych brutto

- koszt mycia l szt. ławki wynosi ca 2,50 zł brutto, tj. 8 szt x 2,50 zł/1 szt x 24 (2 x w miesiącu) =

480,00 złotych brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 12 0304 970,00 40

Załączniki

  • kosze i ławki załacznik nr 1 (2).jpg
  • Ławka-IMAG3063.jpg
  • Kosz na smieci IMAG3061.jpg