Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-04 16:04:18
Powrót do projektu

Bezpieczna i zielona Elbląska – nowe przyjazne rondo

status:


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na rondzie ul. Elbląskiej, Przasnyskiej i Saperskiej poprzez utrudnienie przejazdu pojazdów „na wprost” (z pominięciem ruchu okrężnego) oraz „zazielenienie” ronda. Projekt zakłada przebudowę powierzchni brukowanej (przełożenie i wyniesienie kostki i wbudowanie krawężnika miedzy powierzchnią asfaltu i kostki)

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.962010622025
szerokość geograficzna: 52.264104188067

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Sady Żoliborskie-Zatrasie

Istotne informacje o lokalizacji

rondo ul. Elbląskiej, Przasnyskiej i Saperskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z uwagi na to, iż propozycja ma charakter infrastrukturalny (element infrastruktury drogowej) jej dostępność będzie nieograniczona. Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy – kierowcy, piesi oraz rowerzyści. Projekt nie wpływa na warunki uczestnictwa w nim, które regulowane są oddzielnymi przepisami (o ruchu drogowym).


Pełny opis projektu

Projekt „Bezpieczna i zielona Elbląska – nowe przyjazne rondo” to propozycja przebudowy dotychczasowej konstrukcji ronda na skrzyżowaniu ulic Elbląskiej, Przasnyskiej i Saperskiej. Obecne rondo jest źródłem wielu problemów komunikacyjnych związanych z tym, iż wyspa ronda jest zbyt mała by wymusić prawidłowy ruch okrężny na rondzie. Pojazdy poruszające się ul. Elbląską nie zatrzymują się przed rondem i przejeżdżają przez nie „na wprost” co zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, w tym pieszych (również dzieci uczęszczających do pobliskich szkół).

Projekt zakłada przebudowę powierzchni brukowanej (przełożenie i wyniesienie kostki i wbudowanie krawężnika miedzy powierzchnią asfaltu i kostki). Infrastrukturą towarzyszącą przebudowie ronda będzie instalacja 6 progów zwalniających (progów wyspowych) przy przejściach dla pieszych w kierunku jazdy do ul. Broniewskiego i w kierunku jazdy do ul. Powązkowskiej, w rejonie pobliskich placówek oświaty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przebudowa infrastruktury drogowej w tym obszarze dzielnicy poprawi bezpieczeństwo ruchu. Umożliwi ona mieszkańcom bezpieczny wyjazd z ulic Saperskiej i Przasnyskiej, wymuszając zatrzymanie się pojazdów poruszających się w sposób niczym nieuprzywilejowany ul. Elbląską (pojazdy na ul. Elbląskiej poruszają jakby ul. Elbląska była drogą z pierwszeństwem przejazdu). Co więcej, dotychczasowa konstrukcja ronda jest nieestetyczna. Z uwagi to, iż w rejonie występują placówki oświaty zasadnym jest uzupełnienie inwestycji o 4 progi zwalniające (1 na każdym pasie) zamontowane w rejonie przejść dla pieszych na ul. Elbląskiej przy LO nr LXIV i przejściu dla pieszych na drodze do Przedszkola nr 288 i SP nr 92.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przebudowy powierzchni brukowanej (przełożenie i wyniesienie kostki i wbudowanie krawężnika miedzy powierzchnią asfaltu i kostki) 40 000 złotych

Projekt 10 000 złotych

Montaż 6 progów wyspowych: 36 000 złŁączny koszt: 86 000 zł
Całkowity koszt projektu: 86 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • BiZE wizualizacja ronda.png
  • BiZE rzut sytuacyjny.png