Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia_Żoliborz_1 - zmiany z 2016-04-18 08:58:55
Powrót do projektu

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Żoliborza.

status:


Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983318090439
szerokość geograficzna: 52.270101169358

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Juliusza Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz, ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Conrada), ul. Józefa Conrada 15, 01-922 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Elbląska), ul. Elbląska 35, 01-737 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Felińskiego), ul. Felińskiego 8, 01-513 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Klaudyny), ul. Klaudyny 32, 01-684 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Kleczewska), ul. Kleczewska 56, 01-825 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Kochanowskiego), ul. Kochanowskiego 19 19, 01-864 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Łomianki), ul. Szpitalna 4, 05-092 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Sieciechowska), ul. Sieciechowska 4, 01-928 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży), ul. Kochowskiego 4, 01-574 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Szajnochy), ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Wrzeciono), ul. Wrzeciono 10 C, 01-961 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz (Przychodnia Żeromskiego), ul. Stefana Żeromskiego 13, 01-877 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt wnioskowanego projektu będzie ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy.

Beneficjentem projektu są kobiety ciężarne, mieszkanki Dzielnicy odwiedzające urząd oraz jednostki podległe lub współpracujące z Urzędem dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)

- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy procedur, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży, poprzez: a.

- wprowadzenie regulaminu obsługi interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych grup społecznych, w tym kobiet w ciążym lub audyt isniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży b.

- wewnętrzne szkolenia personelu, mającego kontakt z mieszkańcami, w celu efektywnego wprowadzenia zapisów regulaminowych. W Dniu życzliwości wobec kobiet w ciąży przeprowadzeniePrzeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez: c.

- umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa. d.

- efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy. e.

- dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. f. Znaczki dystrybuowane przez pracowników placówek, dostarczone przez fundację "Jestem w drodze" lub na drodze udzielenia licencji przez fundację.

- poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań. Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży

Projekt to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.

Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy:

- Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie regulaminu obsługi mieszkańców – 0 zł

- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu – 0 zł

Akcja informacyjno-promocyjna:

- Akcja plakatowa - 800 zł

- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł

- Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 zł

- poinformowanie mediów – 0 zł

Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny).


Całkowity koszt projektu: 3 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki