Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2016-03-02 12:08:44
Powrót do projektu

SIATKÓWKA "OPEN" - REMBERTÓW

status:


Zajęcia i treningi z piłki siatkowej skierowane do siatkarek i siatkarzy (open) z Osiedli Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy biorących od 15 lat udział w turniejach i zawodach halowych piłki siatkowej oraz plażowej na szczeblu Dzielnicy, Turniejach Ligowych i okolicznościowych m.st. Warszawy. Turnieje te od 15 lat organizowane są przez Międzyosiedlową Radę Sportu i Rekreacji Dzielnicy Rembertów oraz Wieloosobowy Wydział ds. Sportu i Rekreacji Dzielnicy Rembertów. Treningi mające na celu podniesienie swoich umiejętności umiejętności indywidualnych jak i drużynowych odbywać się będą na pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkól nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 dwa razy w tygodniu po dwie godz. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora do zajęć piłki siatkowej. Ćwicząc na pełnowymiarowym boisku pod okiem trenera, znacznie poprawimy swoje umiejętności siatkarskie, co co przyczyni się do podwyższenia poziomu gry indywidualnej i całego zespołu. Udział w zorganizowanych zajęciach grupowych ma decydujący wpływ na podniesienie poziomu sportowego oraz integrację ćwiczących i dobrą atmosferę środowiska sportowców i kibiców całej Dzielnicy Rembertów, co ma istotny wpływ i przekłada się na sukcesy drużyn.

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Hala sportowa z zapleczem Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 (wejście od ul. Przedświt)

Istotne informacje o lokalizacji

Wymieniona hala sportowa jest jedyną co do wielkości pełnowymiarową halą sportową na terenie Dzielnicy Rembertów. Jej lokalizacja jest korzystna dla zawodników ze wszystkich osiedli. Hala zaopatrzona jest w profesjonalne zaplecze techniczne + mini parking.Wszyscy mają łatwy i bliski dojazd z każdego miejsca w Rembertowie.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą skierowane do siatkarzy i siatkarek (open), którzy od 15 lat na swój koszt uczestniczą w treningach piłki siatkowej, biorą udział w Dzielnicowych Turniejach o Puchar Burmistrza. Reprezentują naszą Dzielnicę w licznych rozgrywkach ligowych na szczeblach Warszawy. Zajęcia odbywać się będą:

- na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczy 5

- treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach późnopopołudniowych lub wieczorem,

- treningi będą trwały od stycznia do grudnia 2017 r. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej,

- zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora,

- uwieńczeniem treningów będzie udział w Dzielnicowym Turnieju piłki siatkowej - Open o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,

- zawodnicy w trakcie treningów będą mogli korzystać z hali sportowej, sprzętu i oprzyrządowania do gry w siatkówkę, szatni i zaplecza sanitarno-higienicznego,

organizatorom w trakcie Dzielnicowych Turniejów będą udostępnione pomieszczenia dla sędziów, organizatora, nagłośnienie, tablica do punktacji, podesty dla sędziów, szatnie dla zawodników z kabinami natryskowymi.
Pełny opis projektu

Przedstawiony powyżej projekt dotyczy zapewnienia profesjonalnego udziału w zorganizowanych zajęciach na obiekcie do tego przystosowanym, zapewniłby bezstresowy i komfortowy udział w treningach czołowym siatkarkom i siatkarzom z Dzielnicy Rembertów. Brak na terenie naszej Dzielnicy Rembertów pełnowymiarowych hal sportowych oraz drogi i ograniczony dostęp do hal na AON i w ZS Nr 76 na dwóch Mieczy zmusza naszych siatkarzy do wynajmowania hal w innych dzielnicach Warszawy, co stanowi ogromne obciążenie finansowe i czasowe dla każdej z drużyn i poszczególnych zawodników. Ceny zaporowe na halach sportowych są częstą przyczyną rezygnacji z uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej w szczególności w grupie emerytów i młodzieży uczącej się. Dotyczy to też naszych piłkarzy, koszykarzy z siatkówką na czele. Realizacja przedstawionego projektu ma służyć podniesieniu usportowienia mieszkańców Dzielnicy i podtrzymaniu stanu zdrowia poprzez wskazaną aktywność sportowo-rekreacyjną. Inicjatywa przyczyni się również do podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowych dokonań wielu trenerów, nauczycieli od WF, organizatorów i animatorów sportu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Treningi z piłki siatkowej skierowane są do siatkarek i siatkarzy, którzy już grają w siatkówkę oraz osób spośród mieszkańców Rembertowa, którzy mają predyspozycję do gry w siatkówkę i chcą tę dyscyplinę sportu uprawiać w formie amatorskiej. Zajęcia te odbywać się będą w czasie wolnym od pracy i nauki, służą aktywności ruchowej., utrzymaniu zdrowia i kondycji oraz doskonalenia swoich umiejętności siatkarskich. Główne uzasadnienie projektu:

- mała ilość hal do prowadzenia treningów na terenie Dzielnicy,

- ograniczona ilość przyznanych środków finansowych na doskonalenie i systematyczne treningi,

- mała ilość sparingów,zawodów i turniejów,

- konieczność wynajmowania hal sportowych w innych dzielnicach ze swoich środków finansowych, w tym przez osoby o niskich dochodach (emeryci) lub niepracujących (uczniowie, studenci i bezrobotni),

- prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego instruktora wpłynie na formę i skuteczność zespołów z poszczególnych osiedli Dzielnicy,

- wspólne treningi wpłyną na integrację zawodników i kibiców pomiędzy osiedlami Dzielnicy,

- organizowane turnieje przyciągną na halę sportową wiele rodzin, sympatyków sportu w tym kibiców na czele,

- turnieje są promocję nie tylko umiejętności naszych siatkarzy ale podsumowaniem całorocznej pracy tzw. dorobku sportowego,

- w trakcie zawodów przeprowadzane są konkursy dla kibiców wraz z oprawą artystyczną dziecięcych zespołów tanecznych działających na terenie Rembertowa, co stanowi promocję naszej utalentowanej młodzieży w innych dyscyplinach sportowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wynajem hali 176 h x 150 zł/h = 26400 zł (44 tyg. x 4 h = 176) w ciągu roku

2. Wynagrodzenie instruktora - 176 h x 40 zł = 7040 zł

3. Organizacja turnieju (opłata sędziów, hali, ubezpieczenie, obsługa medyczna) 5000 zł

4. Nagrody piłki do siatkówki 8 szt. x 300 zł = 2400 zł


Całkowity koszt projektu: 40 840,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki