Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2016-03-03 11:36:51
Powrót do projektu

SIATKÓWKA "OPEN" - REMBERTÓW

status:


Treningi z piłki siatkowej skierowane będą do osób chętnych do gry w siatkówkę oraz do siatkarek i siatkarzy (open) z Osiedli Dzielnicy Rembertów biorących od 15 lat udział w turniejach i zawodach halowych piłki siatkowej i plażowej. Treningi mające na celu podniesienie swoich umiejętności indywidualne jak i drużynowe, odbywać się będą na pełnowymiarowej hali sportowej ZS Nr 76, 2 x w tygodniu po 2 h. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora do zajęć piłki siatkowej.

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Hala sportowa z zapleczem Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 (wejście od ul. Przedświt)

Istotne informacje o lokalizacji

Wymieniona hala sportowa jest jedyną co do wielkości pełnowymiarową halą sportową na terenie Dzielnicy Rembertów. Jej lokalizacja jest korzystna dla zawodników ze wszystkich osiedli. Hala zaopatrzona jest w profesjonalne zaplecze techniczne + mini parking.Wszyscy mają łatwy i bliski dojazd z każdego miejsca w Rembertowie.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą skierowane do siatkarzy i siatkarek (open) , którzy od 15 lat na swój koszt uczestniczą w treningach piłki siatkowej, biorą udział w Dzielnicowych Turniejach o Puchar Burmistrza. Reprezentują naszą Dzielnicę w licznych rozgrywkach ligowych na szczeblach Warszawy. oraz wszystkich osób chętnych i mających predyspozycje do uprawiania siatkówki z Dzielnicy Rembertów.

Zajęcia odbywać się będą:

- na hali sportowej przy Zespole Szkół ZS Nr 76, ul. Dwóch Mieczy 5

- treningi będą odbywać się będą dwa razy 2 x w tygodniu po 2 godziny godz. w godzinach późnopopołudniowych późno popołudniowych lub wieczorem, na dwóch boiskach.

- zawodnik przychodzi w stroju sportowym.

- treningi będą trwały od stycznia do grudnia 2017 r. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej,

- zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora,

- uwieńczeniem treningów będzie udział w Dzielnicowym Turnieju piłki siatkowej - Open o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,

- zawodnicy w trakcie treningów będą mogli korzystać z hali sportowej, sprzętu i oprzyrządowania do gry w siatkówkę, szatni i zaplecza sanitarno-higienicznego, organizatorom w trakcie Dzielnicowych Turniejów będą udostępnione pomieszczenia dla sędziów, organizatora, nagłośnienie, tablica do punktacji, podesty dla sędziów, szatnie dla zawodników z kabinami natryskowymizawodów odbywają się pokazy tańca nowoczesnego i towarzyskiego w wyk. zespołów tanecznych Domów Kultury Rembertów.

- na Turniej mogą przychodzić wszyscy kibice, fani siatkówki i mieszkańcy naszej Dzielnicy. Wejście jest za darmo.


Pełny opis projektu

Przedstawiony powyżej projekt dotyczy zapewnienia profesjonalnego udziału w zorganizowanych zajęciach na obiekcie do tego przystosowanym, zapewniłby bezstresowy i komfortowy udział w treningach czołowym siatkarkom i siatkarzom z Dzielnicy Rembertów. Brak na terenie naszej Dzielnicy Rembertów pełnowymiarowych hal sportowych oraz drogi i ograniczony dostęp do hal na AON i w ZS Nr 76 na dwóch Mieczy zmusza naszych siatkarzy do wynajmowania hal w innych dzielnicach Warszawy, co stanowi ogromne obciążenie finansowe i czasowe dla każdej z drużyn i poszczególnych zawodników. Ceny zaporowe na halach sportowych są częstą przyczyną rezygnacji z uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej w szczególności w grupie emerytów i młodzieży uczącej się. Dotyczy to też naszych piłkarzy, koszykarzy z siatkówką na czele. Realizacja przedstawionego projektu ma służyć podniesieniu usportowienia mieszkańców Dzielnicy i podtrzymaniu stanu zdrowia poprzez wskazaną aktywność sportowo-rekreacyjną. Inicjatywa przyczyni się również do podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowych dokonań wielu trenerów, nauczycieli od WF, organizatorów i animatorów sportu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Treningi z piłki siatkowej skierowane są do dla siatkarek i siatkarzy, którzy już grają w siatkówkę oraz osób spośród mieszkańców Rembertowa , którzy mają predyspozycję predyspozycje do gry w siatkówkę i chcą dyscyplinę sportu uprawiać w formie amatorskiej. Zajęcia te odbywać się będą w czasie wolnym od pracy i nauki, służą aktywności ruchowej., utrzymaniu zdrowia i kondycji oraz doskonalenia swoich umiejętności siatkarskich. Główne uzasadnienie projektu:

- mała ilość hal do prowadzenia treningów na terenie Dzielnicy,

- ograniczona ilość przyznanych brak środków finansowych na doskonalenie i systematyczne treningi,

- mała ilość sparingów, zawodów i turniejów,

- konieczność wynajmowania hal sportowych w innych dzielnicach ze swoich środków finansowych, w tym przez osoby o niskich dochodach (emeryci) lub niepracujących (uczniowie, studenci i bezrobotni),

- prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego instruktora wpłynie na formę i skuteczność zespołów z poszczególnych osiedli Dzielnicy,

- wspólne treningi wpłyną na integrację integracje zawodników i kibiców pomiędzy osiedlami Dzielnicy,

- organizowane turnieje przyciągną na halę hale sportową wiele rodzin, sympatyków sportu w tym i kibiców na czele,

- turnieje są promocję nie tylko promocją umiejętności naszych siatkarzy ale oraz podsumowaniem całorocznej pracy tzw. dorobku sportowego,

- w trakcie zawodów przeprowadzane są konkursy dla kibiców wraz z oprawą artystyczną i pokazy dziecięcych zespołów tanecznych działających na terenie z Rembertowa, co stanowi promocję promocje naszej utalentowanej młodzieży w innych dyscyplinach sportowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wynajem hali 176 h x 150 zł/h = 26400 zł (44 tyg. x 4 h = 176) w ciągu roku

2. Wynagrodzenie instruktora - 176 h x 40 zł = 7040 zł

3. Organizacja turnieju (opłata sędziów, hali, ubezpieczenie, obsługa medyczna) 5000 zł

4. Nagrody piłki do siatkówki 8 szt. x 300 zł = 2400 zł


Całkowity koszt projektu: 40 840,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki