Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2016-04-21 13:45:25
Powrót do projektu

SIATKÓWKA "OPEN" - REMBERTÓW

status: Treningi siatkówki skierowane będą do osób chętnych do gry w siatkówkę oraz siatkarek i siatkarzy (open) z Rembertowa biorących od 15 lat udział w zawodach piłki siatkowej i plażowej. Treningi mają


Projekt obejmuje zajęcia doskonalące grę w piłkę siatkową oraz turniej siatkówki. Treningi mające na celu podniesienie umiejętności indywidualnych jak i drużynowych . Odbywać odbywać się będą na pełnowymiarowej hali sportowej ZSNr76. przy Zespole Szkół Nr 76, przy ul. Dwóch Mieczy 5, dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora. wykwalifikowanego instruktora/trenera piłki siatkowej. Ćwicząc na pełnowymiarowym boisku pod okiem trenera znacznie poprawimy swoje umiejętności siatkarskie, co przyczyni się do podniesienia poziomu gry indywidualnej i całego zespołu, integrację ćwiczących i dobrą atmosferę środowiska sportowców i kibiców oraz przekłada się na sukcesy drużyn

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Hala sportowa z zapleczem Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 (wejście od ul. Przedświt)

Istotne informacje o lokalizacji

Wymieniona hala sportowa jest jedyną co do wielkości pełnowymiarową halą sportową na terenie Dzielnicy Rembertów. Jej lokalizacja jest korzystna dla zawodników ze wszystkich osiedli. Hala zaopatrzona jest w profesjonalne zaplecze techniczne + mini parking.Wszyscy mają łatwy i bliski dojazd z każdego miejsca w Rembertowie.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą skierowane do mieszkańców chcących doskonalić umiejętności gry piłkę siatkową (siatkarzy i siatkarek (- open) oraz wszystkich chętnych i mających predyspozycje do uprawiania siatkówki z Rembertowa. Zajęcia odbywać się będą : - od stycznia do grudnia 2017r. - 2x w tygodniu po 2h późnym popołudniem lub wieczorem - na dwóch boiskach hali sportowej przy ZSNr76Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczy5 - zawodnik przychodzi w stroju sportowym, - zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor, - Mieczy 5. Treningi obywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach późnopopołudniowych lub wieczorem; treningi będą trwały od marca do grudnia 2017 r. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej; zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora; uwieńczeniem treningów będzie udział w Turnieju - Openps Dzielnicowym Turnieju Piłki Siatkowej – Open o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów . - w trakcie zawodów prezentujemy pokazy tańca nowoczesnego i towarzyskiego w wyk. zespołów tanecznych DomówKulturyRembertów. - na Turniej mogą przychodzić wszyscy kibice, fani siatkówki i mieszkańcy naszej Dzielnicy. Wejście jest za darmo.m.st. Warszawy; zawodnicy w trakcie treningów będą mogli korzystać z hali sportowej, sprzętu i oprzyrządowania do gry w siatkówkę, szatni i zaplecza sanitarno-higienicznego, organizatorom turniejów będą udostępniane pomieszczenia dla sędziów, organizatora, nagłośnienie, tablica do punktacji, szatnie dla zawodników z kabinami natryskowymi


Pełny opis projektu

Przedstawiony powyżej projekt dotyczy zapewnienia profesjonalnego udziału w zorganizowanych zajęciach na obiekcie do tego przystosowanym, zapewniłby bezstresowy i komfortowy udział w treningach czołowym mieszkańcom siatkarkom i siatkarzom z Dzielnicy Rembertów. Brak na terenie w naszej Dzielnicy Rembertów pełnowymiarowych hal sportowych oraz drogi i ograniczony dostęp do hal na AON i w ZS Nr 76 na dwóch przy ul. Dwóch Mieczy zmusza naszych siatkarzy do wynajmowania hal w innych dzielnicach Warszawy, co stanowi ogromne obciążenie finansowe i czasowe dla każdej z drużyn i poszczególnych zawodników. Ceny zaporowe na halach sportowych są częstą przyczyną rezygnacji z uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej w szczególności w grupie emerytów i młodzieży uczącej się. Dotyczy to też naszych piłkarzy, koszykarzy z siatkówką na czele. Realizacja przedstawionego projektu ma służyć podniesieniu usportowienia usportowieniu mieszkańców Dzielnicy i podtrzymaniu stanu zdrowia poprzez wskazaną aktywność sportowo -rekreacyjną. Inicjatywa przyczyni się również do podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowych dokonań wielu trenerów, nauczycieli od WF, organizatorów i animatorów sportu..


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Treningi są dla siatkarzy i mieszkańców z Rembertowa.

Główne uzasadnienie projektu:

- mała ilość hal do prowadzenia treningów na terenie Dzielnicy,

- brak środków finansowych na doskonalenie i systematyczne treningi,

- mała ilość sparingów, zawodów i turniejów,

- konieczność wynajmowania hal sportowych w innych dzielnicach ze swoich środków finansowych,

- prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego instruktora,

- wspólne treningi wpłyną na integracje zawodników,

- organizowane turnieje przyciągną na hale sportową wiele rodzin, sympatyków sportu i kibiców,

- turnieje są promocją umiejętności naszych siatkarzy,

- w trakcie zawodów są konkursy dla kibiców i pokazy dziecięcych zespołów tanecznych z Rembertowa, co stanowi promocje naszej utalentowanej młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wynajem hali 176 124 h x 150 zł/h = 26400 zł (44 tyg. x 4 h = 176) 18 600 zł w ciągu roku (zmiana liczba godzin wynajmu uwzględnia procedury budżetowe i działalność dydaktyczną Zespołu Szkół Nr 76)

2. Wynagrodzenie instruktora - 176 124 h x 40 zł = 7040 zł4 960 zł (zmiana jest konsekwencją liczby godzin wynajmu hali sportowej).

3. Organizacja dwudniowego turnieju (opłata sędziów, haliobsługa sędziowska, wynajem hal sportowych, ubezpieczenie, obsługa medyczna) 5000 zł 4. Nagrody piłki do siatkówki 8 szt. x 300 zł = 2400 zł, sekretariat, spiker, zabezpieczenie sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy, plakaty) 6 500 zł (wydatek z tytułu organizacji dwudniowego turnieju był niedoszacowany)

4. Trofea sportowe, w tym 8 sztuk dobrej jakości piłek jako nagroda zauczestnictwo w turnieju dla każdej z drużyn - 2400 zł.

Całkowity koszt projektu 32 460,00 zł


Całkowity koszt projektu: 32 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki