Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2016-06-09 13:11:45
Powrót do projektu

SIATKÓWKA "OPEN" - REMBERTÓW

status:


Projekt obejmuje zajęcia doskonalące grę w piłkę siatkową oraz turniej siatkówki. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora/trenera. Ćwicząc pod okiem trenera poprawimy swoje umiejętności, co przyczyni się do podniesienia poziomu gry indywidualnej i zespołu, integrację ćwiczących, dobrą atmosferę środowiska sportowców i kibiców oraz przekłada się na sukcesy drużyn.

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Hala sportowa z zapleczem Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5 04-491 (wejście od ul. Przedświt)

Istotne informacje o lokalizacji

Wymieniona hala sportowa jest jedyną co do wielkości pełnowymiarową halą sportową na terenie Dzielnicy Rembertów. Jej lokalizacja jest korzystna dla zawodników ze wszystkich osiedli. Hala zaopatrzona jest w profesjonalne zaplecze techniczne + mini parking.Wszyscy mają łatwy i bliski dojazd z każdego miejsca w Rembertowie.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą skierowane do mieszkańców chcących doskonalić umiejętności gry piłkę siatkową (siatkarzy i siatkarek - open) odbywać się będą na hali sportowej przy ZS Nr 76. Treningi obywać się będą dwa razy w tygodniu (po 2h) w godzinach późnopopołudniowych lub wieczorem; treningi będą trwały od marca do grudnia z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej; będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora; uwieńczeniem treningów będzie udział w Dzielnicowym Turnieju Piłki Siatkowej – Open o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów; zawodnicy w trakcie treningów będą mogli korzystać z hali sportowej, sprzętu i oprzyrządowania do gry w siatkówkę, szatni (z kabinami natryskowymi) i zaplecza sanitarno-higienicznego, organizatorom turniejów będą udostępniane pomieszczenia dla sędziów, organizatora, nagłośnienie, tablica do punktacji.


Pełny opis projektu

Przedstawiony powyżej projekt dotyczy zapewnienia profesjonalnego udziału w zorganizowanych zajęciach na obiekcie do tego przystosowanym, zapewniłby bezstresowy i komfortowy udział w treningach mieszkańcom siatkarkom i siatkarzom. Brak w naszej Dzielnicy Rembertów pełnowymiarowych hal sportowych oraz drogi i ograniczony dostęp do hal na AON i w ZS Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy zmusza naszych siatkarzy do wynajmowania hal w innych dzielnicach Warszawy, co stanowi ogromne obciążenie finansowe i czasowe dla każdej z drużyn i poszczególnych zawodników. Ceny zaporowe na halach sportowych są częstą przyczyną rezygnacji z uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej w szczególności w grupie emerytów i młodzieży uczącej się. Dotyczy to też naszych piłkarzy, koszykarzy z siatkówką na czele. Realizacja przedstawionego projektu ma służyć usportowieniu mieszkańców i podtrzymaniu stanu zdrowia poprzez wskazaną aktywność sportowo – rekreacyjną. Inicjatywa przyczyni się również do podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowych dokonań wielu trenerów, nauczycieli WF, organizatorów i animatorów sportu..


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Treningi są dla siatkarzy i mieszkańców z Rembertowa.

Główne uzasadnienie projektu:

- mała ilość hal do prowadzenia treningów na terenie Dzielnicy,

- brak środków finansowych na doskonalenie i systematyczne treningi,

- mała ilość sparingów, zawodów i turniejów,

- konieczność wynajmowania hal sportowych w innych dzielnicach ze swoich środków finansowych,

- prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego instruktora,

- wspólne treningi wpłyną na integracje zawodników,

- organizowane turnieje przyciągną na hale sportową wiele rodzin, sympatyków sportu i kibiców,

- turnieje są promocją umiejętności naszych siatkarzy,

- w trakcie zawodów są konkursy dla kibiców i pokazy dziecięcych zespołów tanecznych z Rembertowa, co stanowi promocje naszej utalentowanej młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wynajem hali 124 h x 150 zł = 18 600 zł w ciągu roku (zmiana liczba godzin wynajmu uwzględnia procedury budżetowe i działalność dydaktyczną Zespołu Szkół Nr 76)

2. Wynagrodzenie instruktora 124 h x 40 zł = 4 960 zł (zmiana jest konsekwencją liczby godzin wynajmu hali sportowej).

3. Organizacja dwudniowego turnieju (obsługa sędziowska, wynajem hal sportowych, ubezpieczenie, obsługa medyczna, sekretariat, spiker, zabezpieczenie sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy, plakaty) 6 500 zł (wydatek z tytułu organizacji dwudniowego turnieju był niedoszacowany)

4. Trofea sportowe, w tym 8 sztuk dobrej jakości piłek jako nagroda zauczestnictwo w turnieju dla każdej z drużyn - 2400 zł.

Całkowity koszt projektu 32 460,00 zł


Całkowity koszt projektu: 32 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki