Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-06-01 14:07:52
Powrót do projektu

Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"

status:


Projekt zakłada budowę pomostów, oświetlenie terenu, budowę mini placu zabaw dla dzieci (huśtawki, piaskownica) budowę mini siłowni plenerowej, ustawienie 4-6 ławek wraz z zadaszeniem lub budowę 2 altan, ustawienie stołu do ping-ponga, ustawienie tablicy edukacyjnej i dodatkowych koszy na śmieci, wydłużenie chodnika opasującego staw.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.230446100235
szerokość geograficzna: 52.169812649957

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szulczyka/Napoleona Bonaparte

Istotne informacje o lokalizacji

teren rekreacyjny na granicy dwóch osiedli: Aleksandrowa i Falenicy, w pobliżu granicy z osiedlem Miedzeszyn znajdujący się w zarządzie Lasów Celestynowskich.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny teren, możliwość korzystania bez ograniczeń


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze stawem zwanym Morskie Oko, położonym

w otulinie mazowieckiego parku krajobrazowego. Teren niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców osiedli Falenica, Aleksandrów i Miedzeszyn a także dla cyklistów i biegaczy ( obok przebiegają trasy rowerowe i biegowe. Projekt zakłada budowę dwóch pomostów, wybudowanie oświetlenia terenu

w postaci 5-7 niskich lamp ogrodowych, wybudowanie mini placu zabaw dla dzieci (huśtawki, piaskownica)oraz mini siłowni plenerowej. Niezbędne będzie ustawienie dodatkowych ławek wraz z budową zadaszenia nad częścią ław oraz ustawienie stołów do ping-ponga i szachów a także stołów do biesiadowania i usytuowanie przy stołach dodatkowych koszy na śmieci. Korzystnym byłoby ustawienie stojaka na rowery oraz powiększenie istniejącego placu z kostki brukowej w celu wygospodarowania miejsca na wspomniane wyżej stoły. Zasadnym byłoby przedłużenie chodniczka , tak aby wił się on wokół stawu oraz wybudowanie 1-2 małych drewnianych altan ( opcjonalnie

do ławek z zadaszeniem). Projekt zakłada także ustawienie tablicy edukacyjnej, informującej o faunie i florze okolicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niezwykle atrakcyjny teren rekreacyjny, jedyny taki w okolicy. Wykorzystywany przez mieszkańców osiedli Falenica, Aleksandrów i Miedzeszyn a także przez cyklistów i biegaczy (obok przebiegają trasy rowerowe i biegowe). Istniejąca plaża i zarybiony przez mieszkańców staw przyciągają przyciągają spore grono mieszkańców. Teren rozwojowy - możliwość rozbudowy infrastruktury w kolejnych latach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

budowa pomostów, 18000ok. 18 000

budowa oświetlenia, -12000ok.12 000

budowa mini placu zabaw dla dzieci ( huśtawki, piaskownica), - 1000010 000

budowa mini siłowni plenerowej,- 80008 000

ustawienie 4-6 ławek, -60006 000

ustawienie stołu do ping-ponga -50005 000

ustawienie stołu do szachów -25002 500

zadaszenie części ławek lub budowa 2 altan -90009 000

ustawienie tablicy edukacyjnej -20002 000

kosze na śmieci -2100 chodnik -84002 100

chodnik i powiększenie placu z kostki -8 400


Całkowity koszt projektu: 83 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, energii elektrycznej, konserwacja urządzeń


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki