Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 11:02:01
Powrót do projektu

"ZJEDNOCZENIA 25" - ODDOLNA BIELAŃSKA INICJATYWA SPOŁECZNA

status:


Miejsce skupiające organizacje pozarządowe działające na rzecz bielańskiej społeczności. Przestrzeń do pobudzenia aktywności rodzinnej, realizowanej w formie: warsztatów, wykładów, debat, szkoleń wszelakich działań mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Tu będzie można spotkać się z sąsiadem, spędzić ciekawie czas, realizować swoje pasje, poznawać interesujących ludzi i nauczyć się czegoś nowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.950262546539
szerokość geograficzna: 52.280604174611

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

AL. ZJEDNOCZENIA 25 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Odpowiednia lokalizacja, położona w sercu Bielan, blisko metra Stare Bielany.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce spotkań lokalnej społeczności, otwarte siedem dni w tygodniu. Będzie tu można ciekawie spędzić czas wolny, pozostawić dziecko na zajęciach. Tu nastąpi wymiana doświadczeń i wiedzy, w celu wsparcia rodziny, budowania potencjału wolontariatu wśród lokalnej młodzieży i aktywizacja seniorów. Szeroko zawiązana współpraca organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany, umożliwi stworzenie bogatej oferty dla mieszkańców - tych małych i dużych i stworzy możliwości realizowania oddolnych inicjatyw, spontanicznych pomysłów mieszkańców, przy wsparciu organizacji pozarządowych. ZJEDNOCZENIA 25 będzie także miejscem, w którym młode lub dopiero tworzące się organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać pomoc i wsparcie merytoryczne.


Pełny opis projektu

Projekt "Zjednoczenia 25" - stworzy przestrzeń, skupiającą organizacje pozarządowe (Fundacja Przystanek Twórczość, Stowarzyszenie "Mamy Czas", Uczniowski Klub Sportowy UKS-G8, Fundacja Żyj z Pasją, Fundacja "Cały Świat w Twojej Dłoni") działający na rzecz społeczności lokalnej w miejscu ogólnodostępnym dla lokalnej społeczności. Projekt ma na celu wszechstronną pomoc rodzicom, opiekunom, dzieciom, młodzieży, seniorom poprzez integracyjną działalność edukacyjną, kulturalną, ekologiczną, sportową, charytatywną oraz działalności z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Tworzące się organizacje NGO będą mogły uzyskać merytoryczne i lokalowe wsparcie przy zakładaniu stowarzyszenia/fundacji. Miejsce będzie działać na rzecz społeczności lokalnej poprzez:

- organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów, szkoleń, konsultacji;

- działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, rekreacyjne i sportowe; profilaktyczne i terapeutyczne, na rzecz aktywizacji zawodowej i promocji zdrowia, współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, tworzenie otwartej przestrzeni publicznej przyjaznej bielańskiej społeczności;

- promocję wolontariatu wśród mieszkańców dzielnicy;

- poradnictwo i wsparcie indywidualne.

Formuła "Zjednoczenia 25" będzie otwarta dla społeczności lokalnej. Integracja będzie toczyła się wokół zabawy, stołu, posiłku, zajęć ogólnorozwojowych, warsztatów i dyskusji. Przewidziano też przestrzeń do indywidualnej pracy rodzica z zapewnioną opieką nad dzieckiem. Miejsce będzie współtworzone przez społeczność, inkubator działań sąsiedzkich, kooperatywy lokalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Bielan nie ma takiego miejsca integracji społeczności lokalnej z organizacjami pozarządowymi. Każdy mieszkaniec będzie czerpał z oferty "Zjednoczenia 25", kształtował go stosownie do własnych potrzeb. Dzięki swemu potencjałowi projekt wpisze się w Lokalny System Wsparcia Dziecka i Rodziny, który stanowi realizację programów uchwalonych przez m.st. Warszawa - PROGRAM RODZINA lata 2010 - 2020 i WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM. W jednym miejscu każdy mieszkaniec bez względu na wiek uzyska pomoc i wsparcie. Szansa rozwoju dla organizacji pozarządowych (NGO Start - up).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wydzielenie części kawiarnianej (drobna przebudowa) - 30.000 zł

Czynsz wraz z eksploatacją (woda, elektryczność, śmieci, kanalizacja) roczny koszt utrzymania - 80.000 zł

Wyposażenie - m.inn.: meble, aneks kuchenny z wyposażeniem, sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem itp. - 110.000 zł

Uroczysta inauguracja otwarcia - występy, animacje, warsztaty, zabawy dla całych rodzin, porady, wszystko przy poczęstunku itp. Zadanie zostanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe - 25.000 zł

opracowania projektowe, uzgodnienia, formalności - 10.000 zł

marketingi i reklama - 10.000 zł

Koszty osobowe związane z obsługą i nadzorem nad prawidłowym wykorzystaniem przestrzeni lokalowej - 34.000 zł


Całkowity koszt projektu:
0
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 299 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- Czynsz wraz z eksploatacją (woda, elektryczność, śmieci, kanalizacja) roczny koszt utrzymania - 80.000 zł

- Zatrudnienie dwóch osób, które będą trzymały pieczę nad obiektem, aby on prawidłowo działał, spełniał wszystkie wymogi administracyjne, merytoryczne, finansowe - 2 x 2200 zł brutto miesięcznie = 4400 zł brutto miesięcznie x 12 miesięcy - 52.800 zł brutto rocznie - (osoby - liderzy organizacji pozarządowych)

- koszty sprzątania - 2 osoby po 1500 brutto zł - razem 3000 zł brutto miesięcznie x 12 miesięcy - 36.000 zł rocznie

- intendent, osoba do różnych napraw itp. - 2000 zł brutto miesięcznie x 12 miesięcy - 24.000 zł. brutto rocznie

- stoisko recepcyjno - asystenckie 2 osoby x 2000 zł brutto miesięcznie = 4000 zł brutto x 12 miesięcy - 48.000 zł brutto rocznie (osoby z organizacji pozarządowych zaznajomione ze specyfiką ngo)

- usługa telekomunikacyjna - 500 zł miesięcznie x 12 miesięcy - 6000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 246 800,00 zł

Załączniki