Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-09 10:35:19
Powrót do projektu

AKTYWNE MY

status:


Zajęcia taneczno-fitnessowe dla WSZYSTKICH uczestników projektu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.063923835754
szerokość geograficzna: 52.139314283442

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Belgradzka, Przy Bażantarni, Jeżewskiego, Wąwozowa

Istotne informacje o lokalizacji

Wynajęcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 340, przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego 3. Obszerny parking umożliwiający pozostawienie samochodu osobom dojeżdżającym z dalszych rejonów dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu może skorzystać każda osoba, która wyrazi chęć i zgłosi to organizatorowi. Zostanie zorganizowany nabór, poprzez media społecznościowe oraz portale dzielnicowe. Przewiduje się ograniczoną liczbę osób uczestniczących w zajęciach (30 na każdą grupę) ze względu na miejsce w którym zajęcia będą miały miejsce (sala gimnastyczna).


Pełny opis projektu

Planowane zajęcia będą organizowane na sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej nr 340, przy ulicy Eugeniusza Lokajskiego 3. Zajęcia prowadzone przez instruktora tańca, który ma doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. Planowane jest uruchomienie dwóch grup, dwa razy w tygodniu. Np. wtorek 19:00-20:00, 20:00-21:00, czwartek 19:00-20:00, 20:00-21:00 (godziny i dni do ustalenia z instruktorem i szkołą). Planuje się iż liczba chętnych na jedną godzinę zajęć nie może przekroczyć 30 osób. Instruktor lub firma wyłoniona jako realizator projektu, jest zobowiązana do przeprowadzenia zapisów na zajęcia oraz przeprowadzenie ankiet sprawdzających pracę instruktora i zadowolenie uczestników. Pierwsza ankieta zostanie przeprowadzona po 10 godzinach zajęciowych, ostatnia po zakończeniu zajęć. Osoby które zgłoszą chęć udziału, mogą zapisać się również na zajęcia raz w tygodniu. Realizacja projektu: luty-grudzień 2017 (z wyłączeniem wakacji i ferii, kiedy szkoła jest zamknięta), w dwóch etapach: luty-czerwiec 2017 (88 godzin zajęć), wrzesień-grudzień 2017 (62 godziny zajęć. W sumie 150 godzin zajęć sportowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu zachęcić do aktywności ruchowej wszystkie osoby, które nie miały wcześniej okazji, czasu, lub środków finansowych na zadbanie o swoje zdrowie. Również integrację mieszkańców poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

150 godzin zajęć x 70 85 złotych netto brutto (stawka instruktora) + 150 godzin zajęć x 100 41,5 złotych brutto (wynajem sali)


Całkowity koszt projektu: 25 00018 975,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki