Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-21 12:29:14
Powrót do projektu

Mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania na Skwerze Dobrego Maharadży (Parku Opaczewskim)

status:


Zakup i montaż "dużego" stojącego karmnika dla ptaków wraz z tablicą informującą o "mądrym dokarmianiu" (w taki sposób aby przynosiło jak najwięcej korzyści dla ptaków).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.972465872765
szerokość geograficzna: 52.210470499784

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Skwer Dobrego Maharadży (Park Opaczewski)

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer Dobrego Maharadży (Park Opaczewski) w części pomiędzy ulicami Białobrzeską a Szczęślwicką


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Karmik będzie umieszczony w parku - przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich przez 24h.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż:

- "stojącego" karmnika dla ptaków

- tablicy informacyjnej z zasadami "mądrego" dokarmianiaPodobny karmnik z tablicą zamontowano w ramach inicjatywy lokalnej w innej części Skweru Dobrego Maharadży (blisko ul. Grójeckiej) kilka miesięcy temu - widocznym efektem jego montażu jest poprawa jakości pokarmu wykładanego ptakom (np. eliminacja ciemnego pieczywa) oraz integracja mieszańców którzy wspólnie dokarmiają / obserwują ptaki.Karmnik zgłoszony do BP 2017 ma być nieco inny niż ten opisany powyżej - 2-poziomowy (więcej miejsca dla ptaków) i opcjonalnie z "płotkiem" który uniemożliwi dostanie się do środka dużym ptakom (pokarm dla mniejszych ptaków).Więcej informacji na profilu FB:

https://www.facebook.com/Madry-Karmnik-Park-Opaczewski-Bp2017-977868228933235


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom jak i przyrodzie (na przykładzie wcześniej zamontowanego karmnika - opisane powyżej)Korzyści dla mieszkańców:

- Podniesienie poziomu wiedzy na temat "mądrego" dokarmiania ptaków

- Integracja mieszkańców przy okazji wspólnego dokarmiania i obserwowania ptakówKorzyści dla przyrody:

- Zapewnienie pokarmu dla ptaków

- Polepszenie warunków życia dla ptaków i potencjalnie zwiększenie ich liczbności


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe kosztorysu:

- Zakup i montaż karmnika

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej


Całkowity koszt projektu: 3 0004 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

dezynfekcja karmnika


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

 • Karmnik - z innej lokalizacji.jpg
 • Tablica i karmnik - z innej lokalizacji.jpg
 • Madry karmnik - prezentacja.pdf
 • Madry karmnik - projektodawczyni podczas dyskusji nad projektami.jpg
 • Madry karmnik - rysunek.jpg