Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-01-22 12:32:17
Powrót do projektu

Mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania na Skwerze Dobrego Maharadży (Parku Opaczewskim)

status:


Zakup i montaż "dużego" stojącego karmnika dla ptaków wraz z tablicą informującą o "mądrym dokarmianiu" (w taki sposób aby przynosiło jak najwięcej korzyści dla ptaków).

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Skwer Dobrego Maharadży (Park Opaczewski)

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer Dobrego Maharadży (Park Opaczewski) w części pomiędzy ulicami Białobrzeską a Szczęślwicką


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Karmik będzie umieszczony w parku - przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich przez 24h.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż:

- "stojącego" karmnika dla ptaków

- tablicy informacyjnej z zasadami "mądrego" dokarmianiaPodobny karmnik z tablicą zamontowano w ramach inicjatywy lokalnej w innej części Skweru Dobrego Maharadży (blisko ul. Grójeckiej) kilka miesięcy temu - widocznym efektem jego montażu jest poprawa jakości pokarmu wykładanego ptakom (np. eliminacja ciemnego pieczywa) oraz integracja mieszańców którzy wspólnie dokarmiają / obserwują ptaki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom jak i przyrodzie (na przykładzie wcześniej zamontowanego karmnika - opisane powyżej)Korzyści dla mieszkańców:

- Podniesienie poziomu wiedzy na temat "mądrego" dokarmiania ptaków

- Integracja mieszkańców przy okazji wspólnego dokarmiania i obserwowania ptakówKorzyści dla przyrody:

- Zapewnienie pokarmu dla ptaków

- Polepszenie warunków życia dla ptaków i potencjalnie zwiększenie ich liczbności


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe kosztorysu:

- Zakup i montaż karmnika

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej


Całkowity koszt projektu: 3 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Karmnik - z innej lokalizacji.jpg
  • Tablica i karmnik - z innej lokalizacji.jpg