Anna Romanowicz - zmiany z 2016-04-25 10:25:52
Powrót do projektu

Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Włochy

status:


Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.914916396141
szerokość geograficzna: 52.201682514925

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Dom Kultury Włochy - Bolesława Chrobrego 27 Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19

Istotne informacje o lokalizacjiW przypadku braku możliwości organizacji w domu kultury - spotkania można organizować w szkołach w dzielnicy

Warsztaty odbędą się w Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego po uzgodnieniu terminów z Dyrekcją placówki oświatowej.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt obejmie działaniem rodziców, opiekunów i wszystkich zainteresowanych rozwojem dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Spotkania i warsztaty Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. w weekendy i wieczory. Zapoznanie z tematem będzie również dostępne poprzez udział w kursie internetowym dla 50 osób, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniach stacjonarnych lub będą chciały pogłębić wiedzę. Kursy internetowe – uczestnicy będą mieli możliwość konsultowania swoich wątpliwości i problemów z mentorem kursu. Wszystkie osoby uzgodnionym z dyrekcją placówki oświatowej. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach, zostaną wyposażone w materiały i wskazówki, w jaki sposób można stosować elementy oceniania kształtującego w życiu codziennym.


Pełny opis projektu

Ocenianie kształtujące to metoda oceniania pozytywnie wpływająca na budowanie poczucia własnej wartości, wpływu na proces uczenia się i odpowiedzialności za jego wyniki u dziecka. Opiera się na założeniu, że ocenianie powinno wspierać uczniów i motywować ich do nauki. Polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy informacji, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć i odpowiednim modyfikowaniu metod nauczania. Formuła ta sprawdzona została i jest stosowana w wielu krajach na świecie, m.in. Wlk. Brytanii, Danii, Australii i Finlandii i przynosi bardzo dobre efekty w samoocenie dzieci oraz podnoszeniu ich motywacji do nauki. Obecnie ocenianie kształtujące wprowadzane jest stopniowo w Polsce, jednak napotyka na liczne bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania wg stopni i brakiem wiedzy na jego temat w szerszej społeczności. Projekt zakłada wyjście naprzeciw tym barierom poprzez realizację spotkań informacyjnych, warsztatów dla rodziców i innych zainteresowanych rozwojem dzieci oraz kursu internetowego, które przybliżą tematykę oceniania kształtującego i sposób jego wprowadzenia do praktyki życia codziennego.

W projekcie przeprowadzonych zostanieprzeprowadzone zostaną:

spotkanie informacyjne dla 100 uczestników z oceniania kształtującego; • sześć trzy 5-godzinnych warsztatów godzinne warsztaty dla 30 osób;

kurs internetowy o ocenie kształtującej dla 50 osób; • działania promocyjne – wydruk materiałów i umieszczenie reklamy na FB i udostępnienie materiałów szkoleniowych , stronie internetowej placówki oświatowej oraz zostaną udostępnione materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów.

Umiejętność dawania przez rodziców dziecku informacji pomagającej się uczyć będzie służyć rozwojowi dziecka oraz wspierać jego naukę szkolną. Proponowane szkolenia będą wspierać współprace rodziców z nauczycielami i pomagać rodzicom rozmawiać i współpracować z nauczycielami w zakresie uczenia się swoich dzieci i ich szkolnego oceniania.Proponowana tematyka warsztatów:

1. OK a stawianie stopni - wprowadzenie do tematu

2. Jak OK wykorzystywany jest w szkole

3. Informacja zwrotna - sposoby i ćwiczenia

4. Jak wspierać dziecko wykorzystujące OK - OK w domu

5. Jak wspierać nauczycieli w stosowaniu OK


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego u szerszej społeczności, jaką są rodzice, opiekunowie i wszyscy zainteresowani rozwojem dzieci. Upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego pomoże przezwyciężyć bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania w szkole poprzez stawianie stopni i umożliwi wspólne działanie nauczycielom i innym osobom dorosłym przy wprowadzaniu nowego sposobu oceniania do szkół. Przeszkoleni rodzice będą mieli większą świadomość, w jakim systemie oceniania uczestniczą ich dzieci. Ocenianie kształtujące pozwala określić cel uczenia się, wykształca poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za proces nauczania u dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynajem sali na spotkanie 4-godzinne informacyjne dla 100 osób – 4*180 zł/h= 760 zł Wynajem sali na 6 warsztatów 5-godzinnych 3 warsztaty 5-godzinne 100 zł/h*30 h= 3000 Przerwa kawowa podczas spotkania informacyjnego 15 zł*100 osób = 1500 zł Abonament za udział w kursie internetowym 100 zł*50 osób=5000 zł

Materiały promocyjne – wydruk plakatów, ulotek, reklama na FB – 500 300 zł komplet

Materiały szkoleniowe na spotkanie informacyjne i warsztaty 10 zł*190 90 osób = 1900 900

Wynagrodzenie trenera oceniania kształtującego – 150 zł*38h (30 h warsztaty + 2 osoby spotkanie informacyjne) = 5700 jeden 5-o godzinny warsztat 2000zł x 3 warsztaty = 6000


Całkowity koszt projektu: 18 3608 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki