Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-05-11 12:01:02
Powrót do projektu

Świat pod lupą

status:


Celem projektu jest modernizacja i podniesienie standardu pracowni przyrodniczej poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.928034781828
szerokość geograficzna: 52.272415747677

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

realizowany na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Odbywać się będą zajęcia w trybie pracy szkoły, warsztaty pozalekcyjne oraz organizowane będą pokazy dostępne dla zaproszonych gości (szczególnie dzieci z okolicznych przedszkoli). Ponadto na szkolnym Pikniku Rodzinnym zorganizowane będzie stanowisko, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w celu pokazania doświadczeń pod nadzorem nauczyciela.


Pełny opis projektu

W ramach projektu prowadzone będą cotygodniowe zajęcia dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, prowadzone będą także zajęcia otwarte dla dzieci z okolicznych przedszkoli. Celem projektu jest zaciekawienie dzieci światem przyrody i procesami w nim zachodzącymi. Szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania „dlaczego?”, „jaki jest?”, „co się stanie, gdy?”. Aby poznać przyrodę należy ją obserwować, dokonywać pomiarów, przeprowadzać doświadczenia przy pomocy odpowiedniego sprzętu i pomocy naukowych. Podstawową umiejętnością każdego człowieka jest korzystanie z różnych źródeł informacji. Uczniowie przy pomocy map, atlasów, kart, filmów i fotografii zdobędą wiele nowych informacji. Do właściwej relacji młodego człowieka z przyrodą potrzebna jest dobra znajomość własnego ciała, świata zwierząt i roślin. Najlepiej jest uczyć się mając eksponaty przed sobą – to też duży nacisk położony będzie na korzystanie z modeli narządów człowieka i szkieletu oraz plansz kluczy rozpoznania zwierząt i roślin oraz puzzli ułatwiających naukę map Polski, Europy i Świata. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia oraz ochrony przyrody, to kolejny cel, który realizowany będzie poprzez segregację odpadów i racjonalne wykorzystanie energii. Chcemy również, aby dzieci miały możliwość zwiedzania ciekawych miejsc, dlatego też planowane będą wycieczki, zajęcia terenowe i pokazy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zajęcia oraz pomoce są niezbędne, aby wykształcić u młodych ludziach szacunek do otaczającego nas świat. Wpoić zasady zdrowego trybu życia i rozsądnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. monitor interaktywny 80” - 35 000,00

2. Taśma miernicza - 50,00

3. Gnomon - 120,00

4. Pryzmat - 50,00

5. Paski ph - 40,00

6. Deszczomierz - 200,00

7. laptop – 2 000,00

8. Szkiełka mikroskopowe podstawowe - 30,00

9. Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe - 30,00

10. klucze do rozpoznawania (zwierząt i roślin) - 120,00

11. Lornetka - 70,00

12. Mapa topograficzna - 50,00

13. Plan miasta - 30,00

14. Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej - 500,00

15. Latarka-dynamo - 30,00

16. Laser latarka -50,00

17. pompa próżniowa – 2 500,00

18. mikroskopy 10 szt. - 2 500,00

19. korpus człowieka – 1 000,00

20. Zestaw szkieł laboratoryjnych -100,00

21. Palnik alkoholowy z knotem - 200,00

22. szkielet – 700,00

23. Mikroskop Delta Optical Bioliht 200 z dodatkowym zasilaniem - 230,00

24. model ucho/oko/serce/płuca 4 szt. - 1 200,00

25. Układ słoneczny i gwiazdozbiory model ruchomy - 170,00

26. maszyna elektrostatyczna – 2 000,00

27. rura próżniowa i pojemnik – 700,00

28. Obieg wody w przyrodzie - 400,00

29. Tułów człowieka 1/4 wys. - 400,00

30. Model procesu oddychania - 120,00

31. Model serca ludzkiego pompowany - 210,00

32. Mini figura mieśniowa - 400,00

33. waga elektroniczna i szalkowa – 500,00

34. Zestaw siłomierzy - 220,00

35. zestaw podstawowych związków chemicznych – 250,00

36. Ciekawostki fizyczne- iluzje optyczne – 122,00

37. puzzle z mapą Polski/Europy i Świata - 300,00

38. Stoper – 60,00

39. Model do rysowania mapy poziomicowej -115,00

40. Waga elektroniczna- laboratoryjna – 353,00

41. Zegar z baterią owocową – 43,00

42. Gleba – zestaw doświadczalny z kartami pracy – 466,00

43. rolety zaciemniające – 800,00

44. Gabloty i szafy na modele przyrodnicze meble powinny posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych

- szafa z witryną 1850x900x400 wykonana z płyty laminowanej 18mm, górna część oszklona, zamykana na zamek-4 sztuki ,cena jednostkowa 500 zł

- szafa z witryną 1850x900x400 wykonana z płyty laminowanej 18mm, górna część oszklona, zamykana na zamek, dolna część 3 szuflady -3 sztuki ,cena jednostkowa 600 zł

- szafa aktowa 1850x500x400 zamykana na zamek- 3 sztuki- cena jednostkowa 320zł

45. Antyrama - 10 sztuk o wymiarach 100x120 cm -1 000,00

46. globus duży – 500,00

47. lupy powiększające 15 szt. - 200,00

48. termometry 10 szt. - 250,00

49. kompas linijka 10 szt. - 300,00

50. kompas 12 szt. - 240,00

51. skale porostowe – 400,00

52. figury do wypełniania cieczą – 170,00

53. mapa Polska, Europa, świat – 1000,00

54. plansze do przyrody – 800,00

55. interaktywny zestaw do segregacji odpadów – 320,00

56. gry i quizy przyrodnicze – 200,00

57. zestaw skał – 80,00

58. termometr klasowy 75 cm -145,00

59. podstawowe obwody elektryczne zestaw 10 szt. - 3 400,00

60. zegar słoneczny -170,00

61. siłomierz 10 szt. - 250,00

62. komplet siłomierzy – 135,00


Całkowity koszt projektu: 68 749,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki