Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 14:40:37
Powrót do projektu

Warsztaty czytelniczo - multimedialne

status:


Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży poprzez spotkania z autorami książek oraz warsztaty biblioteczne z wykorzystaniem książek i komputerów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.929396152205
szerokość geograficzna: 52.271428973941

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

realizacja projektu na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 124, ich rodzin, pracowników szkoły, dzieci z okolicznych przedszkoli oraz społeczności lokalnej. Udział w spotkaniach autorskich i warsztatach będzie bezpłatny. Wydarzenia te będą miały miejsce w godzinach pracy szkoły i po uzgodnieniu terminów z Dyrektorem placówki.


Pełny opis projektu

W ramach projektu dzieci będą uczyć się wyszukiwania informacji nie tylko przy pomocy książek, ale i komputerów. Przy pomocy urządzeń peryferyjnych będą mogły stworzyć własną książkę, która będzie podsumowaniem ich pracy na warsztatach. Projekt wzbogacać będą cykliczne spotkania autorskie, mające na celu kształtowanie kultury czytelniczej i szerzenie nawyku sięgania po książkę. Projekt ma również na celu podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację niezbędnej infrastruktury, zapewniającej użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z jej usług oraz zakup księgozbioru niezbędnego i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i poszerzenie wiedzy o dostępnych źródłach informacji, kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, poszerzanie zasobu słownictwa z różnych dziedzin wiedzy oraz rozwijanie koncentracji i kompetencji informatycznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

drukarka laserowa do kodów kreskowych – 1500 zł

czytnik – 700 zł

nalepki – 100 zł

laminator A3 – 400 zł

folia do laminatora – 150 zł

cykl spotkań autorskich – 5 x 700 zł – 3 500 zł

monitor interaktywny 80” - 35 000 zł

kserokopiarka – 2 500 zł

toner do kserokopiarki – 1 000 zł

drukarka kolorowa laserowa A3 – 5 000 zł

toner do drukarki – 2 000 zł

10 zestawów: komputer stacjonarny, myszka, klawiatura, monitor 19”, oprogramowanie – 25 000 zł

książki – 2 000 szt. - 30 000 zł

zakup materiałów plastycznych (takich jak: papier, kredki, kleje, nożyczki) – 5 000 zł


Całkowity koszt projektu: 111 850115 757,00 30

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki