Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-03-01 11:32:16
Powrót do projektu

Zajęcia integracyjne w wodzie.

status: Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży


Dzieci i młodzież w wieku 65-26 25 lat. Projekt skierowany dla osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych (niepełnosprawność- fizyczna, intelektualna i sensoryczna).Jego zadaniem jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez sport. Chcemy też zaktywizować osoby społecznie wykluczone, które nie zawsze mają okazję spędzać swój czas aktywnie w towarzystwie innych osób.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.943992972352
szerokość geograficzna: 52.234958342518

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Basen "Nowa Fala" ul.Garbińskiego 1, 01-122, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja poprzez sport

Częstotliwość zajęć3A.Nauka i doskonalenie pływania:

dwa razy w tygodniu przez rok ( cztery kwartały)

1 kwartał/ 30 osób

8 osób na tor

2 tory na 45 min

bloki zajęć w godzinach:

- 14- 16 dla młodszych

- 16-18

- 18-20

Godziny zajęć do uzgodnienia.

15 osób x dwie tury – 30 osób na jeden basen3B.Zajęcia metodą Halliwick

1 raz w tygodniu

trzy bloki w soboty

-10:00-10:30

-10:30-11:00

-11:00-11:30

na jednym bloku maksymalnie 6 uczestników (4-6) plus do każdego uczestnika instruktor, opiekun, rodzic.

wynajęcie niecki basenowej 95 zł/30 min

95x3x48=13 680 zł. rocznieintruktor 80 zł za blok

80x3x48=11 520 rocznieRazem:

13 680+11 520=25 200


Pełny opis projektu

- projekt dla dzieci i młodzieży w wieku 6-26 lat

- osoby niepełnosprawne i pełnosprawne

- nauka i doskonalenie pływania

- ćwiczenia ogólnorozwojowe/korektywa w wodzie

-rehabilitacja w wodzie z podziałami na stany chorobowe (m.in. niewidomi, dysfunkcja narządu ruchu, porażenia mózgowe)

- przygotowanie do sportu kwalifikowanego

- organizacja zawodów integracyjnych/ rodzinnych na obiektach Woli

- spotkania z mistrzami sportu

- obozy letnie i zimowe

- projekt podzielony na kwartały

- przewidziane godziny zajęć w tygodniu 16-20:00

- w każdym kwartale przewidujemy do 200 uczestników

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- edukacja przez sport

- sport jako styl życiaZajęcia:

- nauka pływania

- nauka przebywania w wodzie

- nauka samodzielnego poruszania się w wodzie

- zajęcia ogólnorozwojowe-zajęcia metodą Halliwick odbywają się w zorganizowanych grupach. Dziecko uczestniczy w terapiiwraz z rodzicem lub opiekunem, z którym w trakcie zajęć stanowi parę wewnątrz grupy. W tensposób dziecko odczuwa dyskretną lecz stałą uwagę najbliższej mu osoby co wyzwala poczuciebezpieczeństwa w nowym środowisku. Z kolei uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwiakształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick nie korzystamy zjakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lubrodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolowaćrównowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danejgrupy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja przez sport

- sport jako styl życia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

organizacja zajęć

wynajęcie obiektów pływalni (za jeden miesiąc)- 8 960 zł

pensja kadry za jeden miesiąc- 2 560 zł

sprzęt do pływania/ rehabilitacji- 600 zł (koszt jednorazowy)

księgowość- 150 zł/ miesiąc

ZUS- 300 zł/ miesiąc

Ubezpieczenie- 150 zł/ miesiącCałkowity koszt organizacji zajęć: 146 040,00 zł

Całkowity koszt projektu : 146 040(zajęcia z nauki pływania i zajęcia Halliwick)= 146 040+ 25 200= 171 240.


Całkowity koszt projektu: 171 240,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki